Dobrý den,

mám na vás dotaz, zda je nutné u nově postaveného domu používat pro vyúčtování tepla polohové koeficienty bytů? Spotřeba tepla bude měřena kolorimetrem u každého bytu.

Dobrý den,

metodický pokyn k zákonu č. 67/2013 o službách uvádí, že spotřební složka nákladů se rozděluje mezi jednotlivé byty za použití výpočtových metod s použitím korekcí. Obdobné ustanovení je i ve vyhlášce č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů a to v § 6 odst. d). Korekce zohledňují polohu bytu v domě. Kalorimetry v takovýchto případech nefungují jako měřidla absolutní, ale jako měřidla poměrová.
Energy Centre České Budějovice