Dotaz: Devět let bydlím v družstevním bytě. Minulý rok poslalo vedení družstva kontrolu na údajnou nepovolenou přestavbu bytového jádra, která byla provedena již předchozím nájemníkem asi před dvaceti lety! Družstvo od nás požaduje pokutu přes 10 tisíc korun, dodání výkresů a dokumentace, revizi elekřiny a vody. Podotýkám, že my sami jsme v bytě žádné úpravy neprováděli a byt nám byl v tomto stavu převeden. Má družstvo právo na nás pokutu požadovat? Děkuji předem za odpověď!
J.H.

Dobrý den, veškeré úpravy jádra či bytu jako celku podléhají schválení souhlasu družstva, případně i stavebního úřadu. Ve vašem případě se může jednat skutečně o problém.

Těžko dokážete, že jste tyto úpravy neprováděli vy, ale předchozí uživatel bytu. Vzhledem k velké časové prodlevě, se patrně nedoberete k jinému řešení, než se pokusit celou věc skutečně zlegalizovat a obávám se, že na Vaše náklady. Pravděpodobně se s Vámi předchozí nájemník nebude bavit o náhradě škody, kterou Vám tímto způsobil i když by měl, protože on byl ten, který celou věc způsobil. V každém případě po Vás může družstvo chtít pouze ty doklady, které souvisí se zmiňovanou přestavbou. Výše pokuty je individuální. Pokuste se domluvit s družstvem, že dáte celou věc do pořádku, tzn. doklady a revize spojené s přestavbou - tím projevíte dobrou vůli a družstvo by nemuselo pokutu požadovat. Do budoucna se těmto problémům vyhnete, pokud si při koupi nemovitosti ověříte vškeré kolaudace ( i přístaveb) a revize předem. Ale chápu, že v tomto případě je to již tato rada pro Vás bezpředmětná.

RK Stejskal.cz s.r.o.