Dobrý den, jsme bytový dům s 8 bytovými jednotkami a o celkové ploše 500 m2. Není nám jasné, kdy máme povinnost mít průkaz energetické náročnosti budovy. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den, povinnost opatřit průkaz energetické náročnost budovy (PENB) je stanovena zákonem č. 406/2000 Sb., konkrétně v paragrafu 7a, odst. (2), kde je uvedeno:

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni

a) opatřit si průkaz
- při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
- při pronájmu budovy,
- od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
- možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
- možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,

c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
- kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
- nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

Z výše uvedeného tedy vyplývá povinnost opatřit PENB při jakékoliv změně, buďto větší změně dokončené budovy, či při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části.
Energy Centre České Budějovice