Dobrý den, chystáme se k výměně plyn. kotle o výkonu 46 kW za kotel kondenzační. Jedná se o dům se dvěma nadzemními podlažími, využíván je jako penzion a celková plocha je 515m2. Má tato výměna za kondenzační kotel nějaká rizika nebo lze čistě vyměnit zdroj za zdroj? Děkuji a s pozdravem.

Dobrý den, dle vámi uváděného výkonu kotle se zdá být objekt poměrně dosti tepelně náročný. Výměnou plynového kotle za kotel kondenzační lze jistě dosáhnout značné úspory, Aby tomu tak bylo, je nutné, aby byl kotel provozován skutečně v kondenzačním režimu, kdy dochází k využití teploty spalin (spalné teplo) a tím se zvyšuje účinnost zdroje. Proto by měl být teplotní spád topné vody někde v rozmezí 50/35 °C a je otázkou, zda by vaše stávající otopná soustava zvládla pokrýt ztráty objektu v uváděném režimu. Dříve se totiž navrhovaly otopné soustavy s vyšším spádem, třeba 70/50 °C. Při nižším spádu v nejchladnějších dnech by výkon radiátorů nemusel stačit. Zkuste dohledat nějaké stávající podklady (původní projekt vytápění nebo výpočet tepelných ztrát) a posoudit s nově uvažovaným zdrojem a spádem. Pokud žádné podklady neexistují, je nutné nechat provést posouzení stávajících radiátorů projektantem topení, spočítat jejich výkon a posoudit, zda není potřeba zvýšit výkon radiátorů (výměna za větší či přidání dalšího). Důležitá je též úprava regulace, kterou se dají také ušetřit nemalé prostředky. Další věcí je případná investice do úpravy komína, kdy může být nutnost provést nové vyvložkování s ohledem na nový kondenzační kotel. Dalším řešením jak snížit náklady za vytápění je snížení tepelných ztrát objektu (zateplením, výměnou výplní otvorů).
Energy Centre České Budějovice