Dobrý den, v domě máme instalovaný kotel Protherm pro vytápění a ohřev vody a plynový sporák. Za období 1.1.2018 - 30.4.2018 nám přišlo vyúčtování na 6 MWh. Od května jsme u jiné společnosti a za období 2.5. – 31.8. nám přišlo vyúčtování na 10 MWh. Máme doplácet 4500 Kč. Uvedená spotřeba větší než v zimě. Jak máme postupovat?

Dobrý den, uvedená spotřeba 10 MWh je naprosto neúměrná. Toto vyúčtování je nutno reklamovat u současného dodavatele. Jako další postup hledat příčinu vysoké účtované částky. Příčin může být více, např.:
* Únik plynu za plynoměrem - možný, ale nepravděpodobný. Možno ověřit zkouškou těsnosti.
* Závada na kotli. Rovněž málo pravděpodobná. Jedná se o období, kdy je kotel převážně mimo provoz.
* Chybný odečet plynoměru. Byl vůbec odečet proveden? Podle čeho byla určena spotřeba?
* Porovnat odečet plynoměru uvedený ve smlouvě se současným stavem. Případné nesrovnalosti reklamovat
* Odečítat plynoměr několik dní po sobě. Určit tak přiměřenou denní spotřebu.
* Vyžádat si ceník dodavatele. Porovnat údaje v ceníku s účtovanou cenou.
* Pečlivě prohlédnout smlouvu s dodavatelem, neobsahuje-li nějaké poplatky za neplnění povinností ve smlouvě uvedených.
* Nebude-li jednání se současným dodavatelem úspěšné změnit dodavatele.
Energy Centre České Budějovice