Dobrý den, měl bych otázku ohledně přístřešku pro jeden osobní automobil, který je z jedné strany kotven k baráku a z druhé strany na dřevené stojky na patkách. Přístřešek je do 25 m2. Jedná se o to, že jsme vystavěli nový RD, vedle kterého je právě ten přístřešek. Bohužel na levé straně už nezbylo příliš místa od hranice pozemku souseda a dbalo se na to, aby byla zachována norma pro požární okruh 2 m, tak se to umístilo 2 m od hranice pozemku. Bohužel, když parkujeme pod přístřešek, tak je dost úzký, neustále z jedné strany překáží stojky a z druhé zase fasáda domu, takže musíme stále dávat pozor, abychom to zbytečně neomlátili. Řekli jsme si, že už toho ale máme dost a necháme to předělat na širší rozměr. Nyní je rozměr přístřešku 3 x 6 m a chceme ho nechat zvětšit na 4 x 6 m. Nyní tedy na levé straně od hrany sousedova pozemku ke dřevěným stojkám přístřešku splňujeme 2 m. Po rozšíření to bude už pouze 90 cm mezi hranou pozemku a stojkami, pokud půjde o přesah střechy, bude mezi hranou pozemku a okapem 35 cm. Soused se vším souhlasil, máme od něj podepsaný papír se souhlasem. Zvětšení přístřešku proběhne už nyní, nikde jsme to nehlásili. Takže se chci zeptat, zda se vůbec nějaký takový úkon má někde hlásit, zda by po výstavbě stačilo zajít na stavební úřad (nebo kam se s tím chodí) a tam to oznámit, že se nechal zvětšit i se souhlasem souseda? Nebo zda není ani třeba nikde nic ohlašovat a nechat to být? Ještě bych dodal, že sousedův barák od hrany pozemku je přes 5 m. Děkuji

Přístavba (rozšíření) přístřešku podléhá, v souladu s ustanovením § 96 stavebního zákona, vydání územního souhlasu. Vyhláška č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“ ve svém ustanovení § 25 odst. 5 ukládá povinnost umístit stavby garáží a další stavby související či podmiňující bydlení, nejméně 2 m od hranice se sousedními pozemky. Jestliže je záměrem stavbu umístit blíže než 2 m od hranice se sousedním pozemkem, je nutné před žádostí o územní souhlas stavební úřad, v souladu s § 169 stavebního zákona, požádat o výjimku z výše uvedeného ustanovení vyhlášky.

Jan Krátký