Dotaz: Nesouhlas souseda s výstavbou doplňkové stavby.

Rád bych Vás požádal o radu, jak postupovat. Zaslal jsem sousedům žádost o souhlas s výstavbou zděného zahradního domku na parcele, abych je mohl přiložit k žádosti o povolení stavby na ohlášení . Rozměry a umístění jsem konzultoval se stavebním úřadem, takže nedosahují ani zákonem stanovených parametrů ( rozměr 15,8m2, 4,0m výšky sedlová střecha, umístění základny 1,5m od sousedních pozemků tedy v rohu parcely). Přesto na mě majitel sousední parcely neoprávněně požaduje umístění stavby 3,5m od hranice jeho pozemku dle normy, která se vztahuje na stavby rodinných domů a ne doplňkové stavby. Nyní čekám na vyjádření stavební komise. Může mít tento neoprávněný požadavek vliv na rozhodnutí stavební komise o povolení stavby? Pokud stavební komise nebude mít námitky ke stavbě nebo stavbu povolí jen v případě, že soused dá souhlas, má právo soused požadovat umístění stavby dle jeho požadavku jen na základě jeho domněnky, že by mu zastiňovala jeho pozemek (na jeho pozemku není zatím žádná stavba)? Můžete mi poradit, jak postupovat, rád bych zachoval dobré sousedské vztahy a již vůbec nemám zájem jít do nějaké soudní pře, ale také nehodlám znehodnotit volný prostor svého pozemku jen pro nějaký pocit a neoprávněný požadavek souseda. (Druhý soused souhlasil bez problémů)

Předem děkuji za radu

ivan Kolátek

Na tema sousedské vztahy bylo již napsáno mnoho stran. Ze zkušenosti víme, že cesta nejjednoduššího odporu je vzájemná dohoda.

Pokud jste postupoval podle pokynů stavebního úřadu, nemůže být Váš postup zpochybňovan. Pokud komise usoudí, že je vše v pořádku, musí se s tím soused smířit. Komise může do určité míry zvážit požadavek souseda, ale stále se bude řídit právními normami. Abyste však neměli do budoucna se sousedem peklo, pokuste se najít kompromis tak, aby soused viděl Vaši dobrou vůli vyjít mu vstříc. Navrhněte posunutí stavby např. na 2 - 2,5 m od pozemku. Koneckonců, chcete v domku žít a ne si kazit život tahanicemi po úřadech.

RK Stejskal.cz s.r.o.