Dotaz: Dobrý den,
máme rozjednaný nákup rekreační nemovitosti-chata. Při bližším seznámení se všemi dokumenty jsme zjistili, že studna, která byla původně prezentována jako studna ležící na pozemku patřící k chatě, je na pozemku, který patří jinému vlastníkovi. Věcné břemeno na studnu uvaleno není a je to studna postavená "na černo". Jaký je pro nás nejlepší a nejjistější postup, abychom se jednou neocitli na "suchu". PS: Jednáme s majitelem sousedního pozemku, na které se studna nachází o odprodeji pozemku.

Vážená paní Kulichová,
studna na cizím pozemku není nic vyjímečného, pokud jste s majitelem dohodnuti o jejím užívání.
Nejlépe se toto zřizuje, jak říkáte, smlouvou o věcném břemeni a to tak, aby se věcné břemeno týkalo objektu, nikoliv Vás jako majitelů. To pro případ, že byste chtěli chatu později prodávat.
Pokud je věcné břemeno uvaleno, nemusíte se bát, že zůstanete "na suchu".
Nebo druhá možnost: navrhněte majiteli pozemku, že kdybyste měli zájem pozemek, na kterém se studna nachází , odkoupit. Tím byste se vyhli veškerým možným neshodám pro případ, že si majitele pozemku nějak rozhněváte a bude sám chtít dělat problémy. Nemusím připomínat, že je vždy nejlepší řešením společná domluva daná na papír.

RK Stejskal.cz s.r.o.