Dobrý den,
zvažuji výměnu vytápění v našem domě, kde je momentálně kotel na uhlí o výkonu 24 kW napojený na 800 litrovou akumulační nádrž a vytápění pomocí radiátorů. Tepelná ztráta domu bude určitě nižší, díky dodatečnému zateplení, nicméně se jedná o poměrně velký dvojdům. Ohřev vody je připravován kombinovaně, tzn. pokud je kotel v provozu tak je ohřívána voda i jím.

Dobrý den,
záleží, jaké jsou vaše požadavky na nový zdroj (míra automatizace, pořizovací cena a provozní náklady, prostorové možnosti a další). Jednou z variant může být automatický kotel na pelety, kde investiční náklady budou u kvalitního kotle cca 150 tis. Kč. Je třeba dbát na koupi kvalitních pelet, nejlépe ENplusA1. Provozní náklady budou určitě vyšší než u kotle na uhlí, odhadem 1,7 Kč/kWh. Další možností je tepelné čerpadlo, tam by bylo vhodné snížit tepelné ztráty na minimum, musela by se posoudit otopná soustava a radiátory, které byly navrženy na jiný tepelný spád (80/60) oproti uvažovanému (např. 55/45). Vhodnější variantou by bylo třífázové tepelné čerpadlo s invertorem. Výhodou je i přiznání sazby pro tepelná čerpadla, kde je 20 hodin nízký tarif pro celou domácnost. Provozní náklady budou cca 1,0 Kč/kWh.
Energy Centre České Budějovice