Dobrý den, dotaz se týká vyúčtování nedoplatku na dodávku studené vody. Obdrželi jsme opravné vyúčtování, kde je uvedený nedoplatek o 100 % vyšší, než nedoplatek původní. Jak je možné, že dojde k pochybení v tak velkém rozsahu?

Dobrý den, zákon č. 67/2013 Sb. o službách umožňuje podávat námitky ke správnosti způsobu vyúčtování a správnosti uvedených údajů. Námitky se podávají poskytovateli služeb. Protože vyúčtování se provádějí většinou ke konci roku a pro velké množství uživatelů nelze případné omyly vyloučit. Je proto vhodné údaje ve vyúčtování kontrolovat a případně využit možnosti dané uvedeným zákonem k podání námitek.
Energy Centre České Budějovice