Dobrý den,

Je možné splňovat požadavek na stavební vzduchovou neprůzvučnost mezi dvěma řadovými rodinnými domy při použití cihly HELUZ FAMILY 25 (výrobcem uváděná neprozvučnost 37 dB)? Tento typ cihly je použit v obou sousedících obvodových stěnách. Existence izolační výplně mezi stěnami je nepravděpodobná.

Děkuji moc za váš názor.

Dobrý den, děkuji za Váš dotaz.

Požadavky na řešení hlukové izolace udává ČSN 73 0532. V daném případě se jedná o vzduchovou neprůzvučnost (R´w) a to mezi řadovými rodinnými domy.

Dle tabulky v ČSN 73 0532 je požadavek na stavební vzduchovou neprůzvučnost pro zdi mezi terasovými domy, řadovými domy, nebo dvojdomy (obytné místnosti – byty) stanoven na hodnotě R´W ≥ 57 dB.

Je to hodnota stavební, tedy lze říci praktická a od hodnoty, která by byla stanovena nějakým kontrolním výpočtem nebo laboratorně se může významně lišit. Proto se zavádí korekce, kdy R´W - RW = k, kde k je korekce, která závisí na šíření hluku ve vedlejších cestách apod. a je dále odvislá od typu zdiva, typu stavby apod. Korekce k obvykle 2 dB, ale 5 až 8. dB.

Z uvedeného vyplývá, že laboratorní nebo výpočtová hodnota by musela být minimálně 59, nebo lépe s rezervou kolem 62 dB. Pokud byla použita cihla Heluz Family 25, je nutno upozornit, že se jedná cihlu, která je používána spíše jako doplňková k systému. Sama o sobě v dané tloušťce se nehodí ani jako obvodové zdivo. Rozhodně to není cihla akustická. Její výrobcem uváděná hodnota laboratorní vzduchové neprůzvučnosti Rw je skutečně pouze 37 dB. Lze předpokládat, že ani jako dvojitá stěna, pokud není použita vnitřní vložka z minerální vaty, požadované hodnoty nesplní. Patrně ani tehdy ne, pokud by v mezeře byla minerální vložka.

Hodnota zvukové izolace závisí především na hmotnosti zdiva. Proto se používají těžké cihly, obvykle s označením AKU. Důležitá je vložení minerální vaty do mezery, kde bylo zjištěno měřením, že v závislosti na tloušťce vaty se naměřené hodnoty lišily až o 8 dB. Kromě toho je tu vliv i způsobu zdění (lepidlo, malta) a omítnutí, kde se výsledek může zase min o 1 až 2 dB. Dále i způsob založení, základy musí být rovněž oddělené, podobně stropy, věnce, štítové zdi apod.

Lze tedy shrnout tak, že lze výpočtovým programem namodelovat různé vstupní hodnoty (šířka mezery, tloušťka minerální vaty) a zadat fyzikální vlastnosti dané cihly, ale výpočtové zjištění nebude odpovídat skutečné zvukové izolaci na místě.

Pokud se jedná o nějaký spor, nebo reklamaci, je nejvhodnějším řešením v dané chvíli požádat specializovanou akustickou kancelář o provedení měření na stavbě s vyhotovením odborného posudku.

Ing. Jiří Veselý, poradce ECČB České Budějovice
Energy Centre České Budějovice