Dobrý den,

měl bych zájem o zateplení domu, ale svépomocí. Jak bychom měli postupovat v případě této realizace? Na kolik vyjde zhruba cena dotace na zateplení?

Dobrý den,

podle nových podmínek programu Nová zelená úsporám je možno čerpat dotace i na zateplení prováděné svépomocí. Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů, tj. zateplením obvodových konstrukcí (fasáda, podlahy, střechy) a výměnou výplní stavebních otvorů (okna, dveře). Výše podpory na zateplení fasády se může pohybovat v rozsahu 500 – 800 Kč/m2 podle výše dosažené úspory. U výměny výplní stavebních otvorů pak od 2 100 do 3 800 Kč/m2. Výše dotace může být max. 50 % doložených způsobilých výdajů. Při zateplení svépomocí by způsobilým výdajem byly faktury za nákup materiálu, případně za vypůjčení nářadí. Povinností je ale zajistit si odborný technický dozor nad prováděním stavby.
Energy Centre České Budějovice