Dotaz: Dobrý den,máme domek z r.1939,který je postaven z klasických plných cihel.Obvodové zdi mají 30cm.Letos jsme nastavovali materiálem heluz 30p+d.Prosím o radu,jakou použít izolaci a v jaké síle,aby byl dům dostatečně zateplen.Děkuji M.Nováková

Obvodové stěny staršího domu ze zdiva z plných cihel v tloušťce 30 cm podle současných požadavků na tepelné izolace a úspory tepla při vytápění rozhodně nesplňují ani ty minimální požadavky. Podobně to bude s cihlami Heluz 30 P+D (předpokládám, že nebyly používány tepelně izolační cihly Supertherm).

Návrh tloušťky dodatečného zateplení vychází z posouzení stávající stěny a požadavků normy. Ty stanovuje současná platná norma ČSN 73 0540-2. Norma rozlišuje dvě hodnoty součinitele prostupu tepla a to - požadovanou a doporučenou. Součinitel prostupu tepla U (jednotkou je W/m2.K) vyjadřuje tepelně izolační schopnost ohraničující konstrukce domu. Pro součinitel prostupu tepla U platí, že čím nižší jeho hodnota je, tím lepší tepelně izolační vlastnosti konstrukce má. Požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K) je pro obvodovou zeď 0,38 (W/m2.K). Hodnota doporučená je pro zdivo obvodové z cihel 0,25 (W/m2.K). Vzhledem k rostoucím cenám energií doporučujeme, aby v případě dodatečného zateplení byla již naplněna hodnota doporučená, tedy 0,25 (W/m2.K).

V případě zdiva z plných cihel v tloušťce 30 cm je doporučená tloušťka dodatečného zateplení 16 cm. Je možno uvažovat i s větší tloušťkou izolace a to především s ohledem na úsporu tepla při výtápění a na to, že během několika málo let očekáváme potřebu dosažení nízkoenergetického standardu u všech novostaveb i rekonstrukcí. Pak by bylo vhodné použít alespoň 20 až 25 cm izolantu. Je dobré si uvědomit, že zvýšená investice znamená nárůst ceny o tloušťku vlastního izolantu, ostatní komponenty zateplovacího systému platíte tak jako tak. Vlastní tloušťku izolace je potřeba ještě upravit dle jeho izolačních vlastností, které jsou vyjádřeny hodnotou součinitele tepelné vodivosti λ (W/m.K). Zde jsem předpokládal λ 0, 042 (W/m.K), což odpovídá i minerální vatě, ale jsou již izolace například na bázi šedého EPS, které mají deklarované λ až 0,031 (W/m.K). Pak by tloušťky mohly být o něco menší.
Pokud jde o Heluz P+D - zde uvádí výrobce v posledních 4 letech hodnoty U v rozmezí 0,58 až 0,49 W/m2.K (cihly se stále vylepšují), takže pokud zůstane tloušťka dodatečného zateplení 16 cm EPS jako u starší zdi, pak celková hodnota U bude pro nástavbu 0,18 (W/m2.K). V případě použití 20 až 25 cm izolantu na staré zdivo bude celková hodnota U 0,18 až 0,15 (W/m2.K), což je nízkoenergetický standard.

V případě dodatečného zateplení je však nutno posoudit vhodnost použití určitého zateplovacího systému a to s ohledem jak na materiál zdiva tak i jeho vlhkost.
V případě úvah o použití vnějšího kontaktního zateplovacího systému (VKZS) na staré zdivo je rozhodujícím činitelem jeho vlhkost. Pokud je zdivo suché, lze některý z lepených systémů použít. Lepené systémy však nejsou doporučovány u zdiva s vlhkostí vyšší než 7,5%, optimum je do 5 %. V případě pochyb doporučuji změření vlhkosti a salinity, což může provést i technik dodavatele zateplovacího systému v rámci technické pomoci a nabídky. Jeli vlhkost vysoká, je nutno odborně navrhnout způsob jejího snížení, což je poměrně složité a vždy by to měl dělat specialista v oboru.

Druhou možností je pak zvolit dle skutečného stavu zdiva některý jiný postup zateplení, například některý ze systémů odvětrávané fasády. Tepelná izolace se zde vkládá do roštu, který pak nese fasádní obklad. Jako izolant se zde používají výhradně paropropustné vláknité izolace (minerální nebo kamenná vlna). Mezi tepelnou izolací a fasádním obkladem je 4 cm vzduchové mezery, která je odvětrávaná (přívod vzduchu v soklové části a odvod u střechy). Tímto řešením je ideálně z konstrukce odváděna vlhkost. Kompletními systémy tohoto typu jsou například Vinyl Siding (www.comfort-siding.cz). Na trhu jsou i další typy plastových fasádních profilů s dekorem imitací různých povrchů - Decobrick, Decostone, Vinyplus, Vinybrick, profily Deceuninck a další. Výhodou plastových řešení je velmi malá hmotnost, bezúdržbovost a dlouhá životnost. Konstrukci vnějšího pláště lze navrhnout jinak. Rošt může být z kovových prvků s nerezovou úpravou, nebo dřevěný z latí. Obklad lze provést z desek na bázi dřeva (např. fasádní systémy Cetris), cemento-vláknitých desek (Beternit) nebo z dřevěných profilů. Možností je tedy více.
Pro posouzení konkrétní situace je nutno mít k dispozici více údajů o vlhkosti objektu a konstrukci obvodových stěn. Jsou ještě i další možnosti technického řešení zateplení – například systém Baumit Open se sanačním účinkem. Více informací najdete na webových stránkách firmy Baumit.

Dobrý den paní Nováková, děkuji za Váš zájem o poradenství.

Energy Centre České Budějovice