Dobrý den,

potřeboval bych radu ohledně zateplení dřevěného stropu. Z důvodu silného napadení stropnic červotočem budu celý strop dělat nový a chtěl bych mít přiznané trámy. Výška trámů bude cca 20 cm a mezi trámy by byly palubky. Nad stropem je nevytápěná půda a rád bych zachoval pochozí variantu. Můžete mi prosím poradit vhodnou skladbu?

Dobrý den,

při návrhu stropu je potřeba zohlednit nejen tepelně izolační požadavky, ale též statickou únosnost, ochranu proti hluku, případně i požární hledisko. Jelikož neznám všechny údaje, berte navržené řešení pouze jako orientační. Z hlediska tepelně izolačního by strop pod půdou měl dle ČSN 730540 splňovat hodnotu maximálně 0,30 (ideálně 0,20) W/m2K. Minimální tloušťka izolace tak vychází přibližně na 140 mm, ale doporučuji určitě silnější vrstvu (alespoň 200 mm a více). Na palubky by se tedy položila parozábrana, která by se částečně vytáhla a připevnila k bokům trámů. Na to by se položila první vrstva minerální izolace, která by byla zarovnána s horní hranou stropních trámů. Kolmo na stropní trámy by se rozvrstvily a přikotvily např. dřevěné fošny, které by tvořily rošt pro druhou vrstvu tepelné izolace. Ta by se vložila mezi fošny a konstrukce by se zaklopila podlahovými deskami či prkny na sraz.
Energy Centre České Budějovice