Dobrý den, řešíme zateplení domu. Cihelné zdivo soklu je na přední venkovní stěně obloženo kamenem. Architekt navrhuje sokl zateplit, stavebníci navrhují sokl nezakrývat, protože je pěkný. Co bude lepší?

Dobrý den, z  hlediska tepelné izolace je lepší sokl zateplený. Pokud budou zateplovány obvodové stěny, mělo by být zateplení komplexní, aby se předešlo možnosti vzniku tepelných mostů. Bez osobní znalosti vašeho objektu lze dát ale pouze obecná doporučení. Možností provedení zateplení je několik. Pokud nejsou potíže s vlhkostí, lze zvolit kontaktní zateplení. V opačném případě lze zvolit předsazené zateplení s provětrávanou mezerou. Jako pohledovou úpravu lze zvolit různé druhy obkladů, např. i s imitací kamene.
Energy Centre České Budějovice