Dobrý den,

mám dotaz k zateplení staršího domu, vyzděného převážně z kamene. Jaký tepelně izolační materiál by bylo vhodné použít, aby nedošlo ke zvýšení vnitřní vlhkosti.

Dobrý den,

pro zateplení uvedeného domu přicházení v úvahu následující tepelně- izolační materiály s rozdílným difuzním odporem. Difuzní odpor charakterizuje propustnost izolačního materiálu pro vodní páru. Je to bezrozměrná veličina, pro vzduch se udává hodnota = 1. Pro tepelné izolace je tato hodnota:
Polystyren 40 – 60
Šedý polystyren 30 – 40
Minerální vlna 1 – 5
Z porovnání uvedených materiálů vyplývá, že nejvýhodnější je minerální vlna s nejnižším faktorem difuzního odporu. Je tedy pro vodní páru nejlépe propustná Tepelně-izolační vlastnosti uvedených materiálů jsou téměř shodné. Nevýhodou minerální vlny je ale její cena.
Energy Centre České Budějovice