Dobrý den,
rád bych zjistil, jakou tloušťku zateplení je potřeba zvolit na naší stěnu z Porothermu tloušťky 40 cm v případě, že bych žádal o dotaci zelená úsporám? Jaký byste doporučili použít materiál a jaké jsou přibližné finanční náklady na zateplení fasády?

Dobrý den,
typů zdiva Porotherm je celá řada, musel byste uvést konkrétní typ vašich cihel. Pokud budeme uvažovat typ Porotherm 36,5 P+D a omítky, tak ideální tloušťka zateplení by byla přibližně 10 až 12 cm. Tím konstrukce splní normou doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla. Co se týče materiálu, tak lze použít jak klasický polystyren (EPS 70 F) nebo minerální vatu, případně další materiály. Pro možnost získání dotace z programu Nová zelená úsporám, je nutné splnit určitá kritéria, která se prokazují výpočtem. Dotace pak činí 500 Kč/m2 zateplované plochy fasády. Celkové finanční náklady na zateplení v případě realizace odbornou firmou se mohou pohybovat v rozmezí 1000 až 1200 Kč/m2.
Energy Centre České Budějovice