Dobrý den,
můj dotaz se týká zateplení stěny. Bydlím ve staré zástavbě, kde máme poměrně tlusté stěny. Má smysl takto tlusté stěny zateplovat, nebo je to nesmysl?

Dobrý den,
není důležitá tloušťka stěny, ale z  jakého materiálu je postavena, tedy jaký bude její tepelný odpor R. Jako příklad je možné uvést stěnu z plných cihel s tloušťkou 44 cm a tepelným odporem R = 0,55 m2 K/W a stěnu ze současně vyráběného cihelného bloku o stejné tloušťce 44 cm s tepelným odporem R = 3,66 m2K/W. Z porovnání je zřejmé, že pro volbu, zda izolovat nebo ne, není rozhodující tloušťka stěny, ale její materiál. Současně vyráběné cihelné bloky mají 6,5 vyšší tepelný odpor a proto 6,5 x lépe izolují. Současný požadavek na tepelný odpor stanovený normou doporučuje hodnotu R = 4 m2K/W. Z porovnání je zřejmé, že tepelně izolovat starší stavby, po prozkoumání skladby konstrukce, je výhodné. Podle výsledku prozkoumání zvolíme nejvýhodnější izolační materiál a jeho tloušťku.
Energy Centre České Budějovice