Dobrý den, potřeboval bych poradit se zateplením stropu mezi trámy, nad stropem je nezateplená půda. Bohužel jsem trámy ze shora zaklopil OSB deskami a zároveň bych rád trámy, které jsou vysoké cca 20 cm, nechal alespoň částečně přiznané zespodu. Jakou variantu zvolit, sádrokarton a parozábranu mezi trámy a zbytek vyplnit minerální vatou? Bojím se, aby ty OSB desky nebránily průchodu vlhkosti a nakonec vše nebylo spíš ke škodě.

Dobrý den, pro správný návrh zateplení je třeba dbát na to, aby v konstrukci nedocházelo ke kondenzaci a bylo dosaženo dostatečného zateplení. V tomto nám může posloužit norma ČSN 730540, která pro konstrukci stropu pod nevytápěnou půdou požaduje hodnotu U 0,30 (W/m2.K) a doporučená hodnota je 0,20 (W/m2.K). Držel bych se spíše té doporučené hodnoty. Tomu odpovídá tloušťka tepelné izolace kolem 20 cm souvislé vrstvy. Při zateplení stropu mezi trámy ale vznikají systematické tepelné mosty, které tvoří právě ony trámy, které přerušují vrstvu tepelné izolace. Pokud požadujete nechat přiznanou část stropních trámů, je varianta následující: mezi trámy vytvořit nový podhled (např. z onoho sádrokartonu), zbylý prostor mezi trámy vyplnit tepelnou izolací po OSB desky, a nad ně umístit větší část tepelné izolace, která již bude bez tepelných mostů. OSB deska v tomto případě vytvoří parozábranu, ale je důležité dodržet poměr tlouštěk izolace 1 : 4 pod a nad parozábranou (např. 40 mm mezi trámy pod OSB deskou a 160 mm nad ní). V ostatních případech by bylo vhodné nechat skladbu ověřit výpočtem na roční bilanci vlhkosti v konstrukci.
Energy Centre České Budějovice