Dobrý den, v rámci rekonstrukce rodinného domu postaveného z tvárnic CD Týn 300 bychom chtěli zateplit fasádu a vyměnit okna. Jaký materiál by byl nejvhodnější? Jaká máme zvolit okna?

Dobrý den, stávající obvodová stěna z tvárnic CD Týn tl. 300 mm dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla 1,3 - 1,4 W/m2.K a neodpovídá hodnotě požadované ČSN 73 0540-2, která požaduje 0,30 W/m2.K a doporučuje 0,25 W/m2.K. Pro dosažení alespoň požadované hodnoty by bylo nutné zateplit obvodové stěny minimálně 10 cm polystyrenu nebo minerální vlny a pro dosažení doporučené hodnoty alespoň 14 cm. Tepelně izolační vlastnost obou materiálů jsou porovnatelné. Co se týče oken, je vhodnější dnes vybrat okna s trojitým zasklením a ze široké nabídky různých výrobců okna s co nejnižším součinitelem prostupu tepla, v případě plastových oken s kvalitním a silnějším rámem, tzn. nevybírat nejtenčí profily okolo 73 mm ale ideálně 82 mm a více, s kvalitní výztuhou rámu. Dále zasklení s tzv. teplým distančním meziskelním rámečkem, to vše samozřejmě s přihlédnutím k ceně.
Energy Centre České Budějovice