Náš dotaz se týká životnosti termostatických regulačních ventilů, požadavků na kontrolu jejich funkce a nutnosti provádět jejich revize. Ventily byly namontovány již v r. 1995. Od doby montáže žádná revize ani kontrola jejich funkce nebyly prováděny.

Dobrý den, životnost termostatických ventilů není stanovena žádným předpisem. Životnost uzavírací části ventilů je ale srovnatelná s životností běžných uzavíracích armatur. Funkci regulační části je možno ověřit uživatelem při běžném provozu, zda reaguje na nastavení regulační hlavice. V případě pochybností je nutno o nápravu požádat poskytovatele služeb, většinou majitele objektu.
Energy Centre České Budějovice