Akustické konstrukce Knauf v nové centrále ČSOB v Praze Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

Nová budova centrály ČSOB byla navržena s důrazem na co největší míru ohleduplnosti k životnímu prostředí tak, aby splnila požadavky na nejpřísnější certifikaci LEED Platinum. Objekt je rozdělen na sedm vzájemně propojených částí, z nich každý má dvě až čtyři patra. Díky použití špičkových technologií je tak jednou z nejmodernějších budov v Evropě a splňuje i ty nejpřísnější ekologické standardy. Základ objektu tvoří železobetonový skelet doplněný suchou výstavbou, na kterou bylo použito cca 90.000 m2 sádrokartonu Knauf.

V jednotlivých patrech jsou umístěny rozsáhlé open space kancelářské prostory. Přestože v zázemí budovy je vše podřízeno účelovosti, v administrativní části byla hlavním požadavkem akustika. V konstrukcích suché výstavby byly použity speciální akustické desky Knauf i děrované akustické pohltivé desky Knauf Cleaneo. Konstrukce akustických příček byly provedeny dle požadavku jako Knauf W115, W116, případně W112. Díky těmto konstrukcím byla splněna stavební vzduchová neprůzvučnost R´w 44 dB. Stěny byly finálně celoplošně přetmeleny Knauf Super Finish a přebroušeny do kvality Q3.

Konstrukce příček oddělující kanceláře a sociální zařízení jsou doplněny předsazenými stěnami. Ty zajišťují nejen dodržení akustických vlastností příček na straně kanceláří, ale jsou jimi vedeny i nezbytné instalace. Všechna místa, kde hrozila nedostatečná vzduchotěsnost konstrukce, se musela pečlivě akusticky utěsnit. Například elektroinstalační krabice (vypínače, zásuvky apod.) instalované v dutinách příček byly zvlášť opláštěné sádrokartonem. Jednalo se i o veškeré kabeláže, vzduchotechniku i ostatní instalace, které procházejí sádrokartonovými konstrukcemi pod zdvojenou podlahou. V některých případech, například u datových místností, byly použity z důvodu zvýšeného požadavku na protipožární ochranu speciální desky Knauf RED Piano.

Dokonale odhlučněná strojovna

Vzhledem k tomu, že nad strojovnou jsou umístěny zasedací místnosti, bylo nutné dosáhnout vysoké zvukové neprůzvučnosti stropu i stěn. Proto jsou ve strojovnách dva podhledy. První podhled je dvojitě opláštěný akustickou protipožární deskou Knauf RED Piano, doplněný 12 cm izolací, akustickými závěsy a pohltivými plechovými kazetami. K odhlučnění a vylepšení pracovního prostředí pro obsluhující personál strojovny byly na stěny instalovány akustické desky Knauf Cleaneo s větším kulatým děrováním 15/30R mm.

Dvojitý podhled je i v gastroprovozu. Základní podhled z protipožárních impregnovaných desek Knauf RED GREEN splňuje protipožární a akustické normy, pohledový hygienické předpisy. V meziprostoru jsou vedeny všechny potřebné rozvody a instalace. 

Nechybí ani bezpečností příčky

Specializovaná místnost velínu, ze kterého je řízen náročný provoz celého objektu, musí být dostatečně chráněna. V tomto případě jsou to konstrukce bezpečnostních příček Knauf W 118 (v provedení W112), s dvojitým opláštěním deskami Knauf WHITE (2x 12,5 mm) a ocelovým plechem 0,6 mm (bezpečnostní třída RC2). Speciálním řešením jsou i protipožární dveře, zabudované do bezpečnostní sádrokartonové konstrukce. V případě požáru uzavřou jednotlivé požární úseky a umožní bezpečný průchod nouzovými východy. 

Na stavbě se uplatnily také speciální desky Knauf Drystar do prostor s vyšším vlhkostním zatížením. Najdeme je v garážích a v podhledu na propojovací lávce mezi novou a starou budovou.

Více o materiálech Knauf na www.knauf.cz

  • Název stavby: Nová budova ČSOB
  • Investor: ČSOB, a.s.
  • Architekt: architektonické studio Chalupa Architekti, s.r.o.
  • Projektant: AED project, s.r.o
  • Generální dodavatel: HOCHTIEF, a. s.
  • Zpracovatel materiálů Knauf: PRETZELMAYER STAVBY, s.r.o. a INTER GIPS, s.r.o.
  • Použité materiály: Knauf Sádrokarton Knauf WHITE, RED Piano, RED GREEN, GREEN, CLEANEO, DIAMANT, DRYSTAR, tmely Knauf UNIFLOTT, Knauf Super Finish
KNAUF Praha, spol. s r.o. Poslat poptávku