Sdílet
 

Bezpečnostní dveře ve veřejných provozech

Datum vydání: 16.09.2011 | autor:

V dnešní době se bohužel stále více potýkáme s nedostatečným zabezpečením veřejně přístupných provozů a prostor, jako jsou recepce, haly či šatny lázní, bazénů, aquaparků, wellness center, posiloven, hotelů a penzionů. Proměnlivá a relativně velká kriminalita, závisející na lokalitě a regionu, se dnes začala projevovat v široké míře drobnými i většími krádežemi nejen finančních hotovostí, ale i elektroniky (např. registrační pokladny, terminály, notebooky, mobilní telefony aj.) z již zmíněných veřejných či průchozích prostor, kde je vysoká koncentrace a fluktuace lidí po celou provozní dobu nebo den.

Foto: SHERLOCK
Foto: SHERLOCK
Ukazuje se, že nejen pravidelní pachatelé trestné činnosti, ale i příležitostní „zlodějíčci“ si již umí poradit s kdejakými běžnými dveřmi. Nezáleží na tom, zda se jedná o obyčejné voštinové, dřevěné nebo plastové dveře různé tloušťky i kvality provedení. Nutnost zvyšování odolnosti dveří proti násilnému vniknutí je tedy zřejmá.

Je však třeba si uvědomit, že koupí a výměnou samotné bezpečnostní cylindrické vložky se v žádném případě nezvýší úroveň zabezpečení proti hrubé síle, stejně tak tomu nepomohou ani „bezpečnostní“ plechy pod kováním a podobné přídavné prvky. Dveře sice budou mít třeba i hodně kvalitní vložku odolnou třeba proti vyhmatání stavítek planžetou, ale proti násilnému průlomu zůstávají pořád jen obyčejnými dveřmi, se kterými je zloděj hotový v několika málo vteřinách. Jediná skutečně účinná metoda zabezpečení vstupu je proto kombinace kvalitního příslušenství dveří - bezpečnostní cylindrické vložky s bezpečnostním kováním namontovaným na pevnostní, hrubé síle odolávající dveřní křídlo, doplněné samozřejmě i ocelovou bezpečnostní zárubní, která tvoří kromě pevnostní bariéry současně i protipožární a protihlukový uzávěr. Takovouto sestavu, samozřejmě podloženou příslušnými certifikáty, které prokazují, že právě "tento" komplet dveří, zárubně a příslušenství tvoří dohromady celek skutečně odolný proti napadení, lze potom shrnout pod označení certifikované bezpečnostní dveře.

Bezpečnostní dveře SHERLOCK® jsou právě takovouto kombinací všech prvků kvalitního a vždy řádně certifikovaného mechanického zabezpečení a vytvářejí jednolitý celek, který prokazatelně odolává všemožným způsobům napadení a účinně brání násilnému vniknutí pachatele. Už po několika minutách tak dochází k odrazení pachatele od jeho původního úmyslu, protože s prodlužováním doby pokusu o překonání výrazně stoupá pravděpodobnost jeho odhalení nebo zadržení přímo na místě činu.
Foto: SHERLOCK
Foto: SHERLOCK
Společnost SHERLOCK® působí na trhu s certifikovanými výrobky kategorie MZS (mechanické zábranné systémy) již 17 let a na území ČR pracujeme od roku 1999. Po celou tu dobu dostáváme od občanské i odborné veřejnosti, tedy i od provozovatelů zdravotně-rehabilitačních či ubytovacích objektů a sportovních zařízení mnoho dotazů s žádostmi o radu a pomoc, jak se v konkrétních případech zabezpečit a co je pro takové zabezpečení nutné podniknout.

Mezi nejčastějšími dotazy, které ve společnosti SHERLOCK® řešíme, jsou požadavky na komplexnost řešení. To znamená možnost realizovat nejen mechanické zabezpečení vstupů prostřednictvím bezpečnostních dveří, ale zajistit současně i spolehlivé řešení oprávněného přístupu zaměstnanců do jednotlivých částí objektu prostřednictvím systému generálního klíče s navázáním na systém EKV (elektronické kontroly vstupu), který oprávněnost vstupu rozšiřuje o možnosti časového naprogramování přístupů a samozřejmě i detailní evidenční záznamy o čase vstupu a o délce a místě pobytu jednotlivých osob v rámci objektu. Zapojení MZS a EKV do systému EZS (elektronický zabezpečovací systém) je potom nejvyšší možné komplexní zajištění celého objektu s možnostmi ovládání dveří pomocí kódových klávesnic, bezkontaktních čipů, biometrických snímačů a jiných čtecích terminálů.

Bezpečnostní dveře SHERLOCK® lze do všech těchto systémů zapojit. Na základě specifikace konkrétního dodavatele elektronického systému dveře vybavíme elektromechanickými zámky, elektromotorickým ovládáním cylindrické vložky, kontakty pro signalizaci otevření a zavření dveří (včetně signalizace uzamčení dveří), nebo vybavíme zárubeň elektromagnetickým otevíračem (takzvaný elektrický vrátný), který může být ovládán třeba pracovníkem recepce jen pomocí tlačítka. Menším provozům může takové jednoduché elektrické otevírání dveří postačovat, větší organizace ale již obvykle řeší důslednější kontrolu a evidenci vstupů či průchodů „do“ nebo „z“ chráněných či jinak vyhrazených prostor/zón, většinou s přesně vymezeným oprávněním vstupu jednotlivým osobám. Tyto kontroly se mohou realizovat prostřednictvím čipů nejrůznějšího provedení, klávesnic nebo kontrolou biometrických údajů - například otisku palce nebo sejmutí obrazu oční sítnice. V místech, kde je třeba zaznamenávat i přesný čas použití v kombinaci s totožností osoby, která vchod/průchod použila, je potom možné dveře vybavit již zmíněnými detektory otevření, uzavření a zamknutí dveří. Přes kontaktní rozhraní potom lze takto upravené dveře napojit na jakýkoli ovládací systém, ať už je součástí okruhu řešícího pouze kontrolu a evidenci procházení a vstupů, nebo je napojený na nadřazený centrální průmyslový systém kontroly, zabezpečení a inteligentního řízení budovy.
Foto: SHERLOCK Foto: SHERLOCK
Foto: SHERLOCK
Z uvedených důvodů dnes řešíme každou poptávku a zakázku individuálně - podle konkrétního místa určení (lázeňské komplexy nebo hotely, městské bazény apod.), podle provozních potřeb (počet obsluhujících osob a jejich oprávnění pohybu v objektu pro vytvoření systému generálního klíče) a podle způsobu ovládání (EKV, EZS). Výrobu a instalaci dveří přizpůsobíme podle individuálních požadavků každého provozu. Koncepce komplexního řešení může být například doplněná o velmi specifické prvky ochrany - dveře mohou být například vybavené dvouokruhovým uzamykáním, kdy u zvlášť důležitých prostorů (technologické a bezpečnostní velíny nebo i běžné serverovny) je použitím rozdílných klíčů vynucena přítomnost dvou osob pro otevření nebo průchod, případně může být druhý okruh řešen elektronicky - první osoba provede ověření a odemknutí elektronického zámku a druhá osoba provede odemknutí manuálně ovládaného sekundárního zámku, který uvolní mechanicky soustavu uzamykacích čepů (např. úschovné místnosti a pokladny hotelů a lázeňských komplexů). Speciální možnosti ochrany jsou také často využívány pro potřeby zajištění ochrany osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., protože velká část provozovatelů o svých návštěvnících, pacientech, hostech nebo předplatitelích služeb vede záznamy obsahující „citlivá data“ a všechna místa „skladování“ těchto údajů musí být dostatečně zabezpečena - ať už jde o počítače s elektronickými záznamy, nebo o klasické kartotéky.

Další důležitou vlastností bezpečnostních dveří SHERLOCK® je protipožární odolnost, všechny modely dveří SHERLOCK® v produktové nabídce jsou tedy bezpečnostní i protipožární zároveň. Požární odolnost (v rozsahu 15 až 60 minut podle modelu) je doložena příslušnými certifikáty, splnění podmínek oddělení jednotlivých požárních úseků podle požárního projektu budovy a doložení vlastností dveří pro požární revize je tedy samozřejmostí.

Design a způsoby dílenského zpracování dveří SHERLOCK® jsou přizpůsobeny pro všechny úrovně použití v provozech. Modely nastříkané barvami v odstínech stupnice RAL jsou určeny do suterénů, technických zázemí údržby, zadních vchodů, skladů, sklepních a půdních prostor, výtahových strojoven, ale i do šaten a podobně Tyto modely jsou ve 2. a 3. bezpečnostní třídě a mají zároveň protipožární odolnost až 60 minut.
Foto: SHERLOCK
Foto: SHERLOCK
Modely s povrchovými úpravami (lamino, přírodní dýha nebo speciální odolné povrchy, např. melamin) jsou určené pro místnosti pokladen, trezorů, archivů, dále do pokojů, recepcí, průchozích krčků, kanceláří, serverových místností. Tyto modely jsou ve 2., 3. a 4. bezpečnostní třídě s protipožární odolností standardně 30 minut. Pro vstupy do větších sálů a kongresových místností dodává SHERLOCK® modely bezpečnostních dveří ve dvoukřídlém provedení. Všechny modely dveří SHERLOCK® jsou rovněž protihlukovým uzávěrem (odhlučněné) RW=37dB, u vybraných modelů RW=42dB. Splňují též i nejvyšší standardy v oblastech požadavků na součinitel prostupu tepla U, průvzdušnost, kouřotěsnost a u speciálních modelů i vodotěsnost.

Dveře SHERLOCK® jsou certifikovány dle ČSN P ENV 1627 (zařazení do bezpečnostní třídy), spadají tak plně do požadavků zákona o pojistné smlouvě č. 37/2004 Sb. resp. do všeobecných a doplňkových pojistných podmínek, zvláštních ujednání a doložek pojišťovacích ústavů působících v ČR a ČAP (Česká asociace pojišťoven). Při zabezpečení dveřmi SHERLOCK® lze proto uplatnit nárok na výhodnější (bonusové) pojištění, pojistky je možné sjednávat na vyšší částky, na pojistném je možné získat slevy a platí i nižší spoluúčast pojištěného v případě plnění pojistné události (v závislosti na rozsahu a úrovni zabezpečení). Lázeňské či hotelové ubytovací komplexy a provozy takto mohou získat výhodnější pojištění jak pro jednotlivé ubytovací prostory (pokoje, bytové jednotky, …), tak i pro celý objekt.

Výrobky SHERLOCK® mají mimo certifikátu dle ČSN P ENV 1627 také certifikáty Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) dle zák. 412/2005 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. Nezbytnou samozřejmostí je shoda vlastností výrobků s požadavky zák. č. 22/1997 Sb. a NV 163/2002 Sb., vše v platném znění. Dveře SHERLOCK® jsou navíc vyráběny v certifikovaném systému jakosti dle podmínek normy ISO 9001:2008 a namontovány Vám mohou být společností SHERLOCK bezpečnostní dveře, s.r.o., která je držitelem koncese pro poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob.
Naším cílem je kromě instalace kvalitních produktů také zajištění maximální srozumitelnosti jak certifikačních procesů, tak problematiky zabezpečení obecně. Proto je vám společnost SHERLOCK® kdykoli k dispozici pro vaše nové projekty, rekonstrukce či modernizace jako dodavatel MZS s vazbou na systémy EKV a EZS a jako spolehlivý partner pro kvalitní a funkční řešení komplexního zabezpečení vašich provozů. Zdarma provádíme zaměření, vypracování návrhu řešení, cenovou nabídku i poradenský servis. Kontaktujte nás a vyzkoušejte naší, mnoha spokojenými klienty ověřenou, kvalitu.

Uzamykací systémy SGHK

Účelem uzamykacích systémů je vytvořit funkční systém nadřazených a vlastních klíčů podle provozně-organizačních požadavků zákazníka a tím snížit na minimum celkový počet klíčů, které nosí každá konkrétní osoba na svazku. Použité profily klíčů se liší od ostatních profilů používaných u sériově vyráběných vložek, a proto náhradní klíče zhotovuje výhradně výrobce. Spolu se systémem obdrží majitel bezpečnostní kartu, která slouží k objednávkám dodatků, náhradních vložek a klíčů.

Vzájemnou kombinací profilů klíče a uzamykací sestavy každé jednotlivé vložky je možné vytvořit systém značného rozsahu a složitosti. Zadání velmi rozsáhlých zámkových systémů je však třeba s námi předem konzultovat. Pracovníci našeho obchodního oddělení jsou připraveni vám poradit, doporučit vhodné výrobky a samozřejmě zodpovědět veškeré vaše dotazy.

Systémy SGHK vytváříme s předními evropskými specialisty a výrobci bezpečnostních zámkových vložek jako KABA, GUARD, MUL-T-LOCK, FAB. Nabízíme rovněž vlastní chráněné profily klíčů!

Více informací najdete na www.sherlock.cz.
Bezpečnostní dveře SHERLOCK

Bezpečnostní dveře SHERLOCK

Praha, Hloubětín, Dolnoměcholupská 1418/12, 10200 modrá budova za Sonycentrem
Tel: 222 782 401
Web: http://www.sherlock.cz
E-mail: informace@sherlock.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Bezpečnostní dveře SHERLOCK

Praha, Hloubětín, Dolnoměcholupská 1418/12, 10200 modrá budova za Sonycentrem
Tel: 222 782 401
Mobil: 724 052 456
Web: http://www.sherlock.cz
E-mail: informace@sherlock.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:

  Další články

 • Objevte nový rozměr dveří a zárubníObjevte nový rozměr dveří a zárubní

  Patříte mezi náročné? S DORSIS získají vaše dveře a zárubně nový rozměr. Tato ryze česká firma nabízí ucelené dveřní systémy určené do moderních interiérů.

 • Proč pořídit s novými dveřmi i nové zárubněProč pořídit s novými dveřmi i nové zárubně

  V bytech na nás po výměně dveří často civí původní kovové zárubně, a že nejsou s novými dveřmi vůbec sladěné, je nasnadě. Jaká se nabízí řešení a proč vyměnit právě i zárubně?

 • 13 rad, jak si vybrat dveře13 rad, jak si vybrat dveře

  Na dveře se díváme každý den, zásadně ovlivňují vzhled interiéru, ale i obytný komfort. Provedeme vás ve třinácti postupných krocích právě výběrem nových dveří, konkrétně dveří značky SAPELI.

Diskuze na téma "Bezpečnostní dveře ve veřejných provozech"

Buďte první a napište komentář k  "Bezpečnostní dveře ve veřejných provozech"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE