Sdílet
 
Zabezpečení bytu, domu

Boom RFID identifikace

Můžete ji využít i vy

Datum vydání: 29.04.2008 | autor:
Identifikace pomocí radiového signálu (RFID) je u nás stále častěji aplikovanou technologií. Na RFID identifikaci můžeme narazit například při kontrole vstupu pomocí čipových karet, u turniketů na lyžařských vlecích nebo jako na náhradu registračních známek u zvířat. RFID čipy se ale označují i zvířata chráněná a volně žijící v přírodě. K nástupu RFID identifikace prvotně zavelely obchodní domy, které touto technologií začaly chránit své zboží. Díky jednoznačnosti RFID identifikace a snadnému umístění identifikačních prvků, které mohou být skryté, vznikl nový prostor pro dosud netradiční kombinaci potřeb evidenčních a bezpečnostních.
Foto SKS s.r.o.
Foto SKS s.r.o.
Snadná identifikace je právě tou funkcí, kvůli které je RFID technologie systémem budoucnosti. Pokud je vhodně zvolena její aplikace, dochází k velkému snížení pravděpodobnosti odcizení, poškození nebo neoprávněné manipulace. Jak už bylo napsáno výše, tato technologie řeší problémy v dodavatelských a odběratelských řetězcích, kde má také největší dopad. Díky RFID totiž lze identifikovat předměty na velkou vzdálenost a navíc je tato technologie schopna načítat identifikační prvky hromadně, v řádu stovek. Zároveň je elektronicky vázaná na informační systémy všech zúčastněných, zásadně tak eliminuje chybovost a zvyšuje tedy produktivitu práce. Také však přispívá k menšímu pracovnímu zatížení zaměstnanců.

RFID je prostředkem, který přináší novou kvalitu do evidence a správy majetku, je technologií, která se přímo váže na legislativní předpisy a zprůhledňuje tok dokumentů a zároveň je stále ještě příležitostí pro hledání svých nových směrů a aplikací jak v privátní, tak ve veřejné oblasti.
Okruhů, kde je RFID využitelné, je mnoho. Například pro veřejnou instituci, jakou je knihovna, znamená zavedení RFID i zavedení nových služeb pro čtenáře, zvýšení ochrany knižního fondu a dokonce možnost rozšíření své provozní doby až na 24 hodin. RFID také představuje možnost snadné evidence majetku, technologií a přístrojů podléhajících pravidelným revizím. Zároveň umožňuje jejich inventarizaci. Vše se také dá pro případ řešení krizových situací zapsat na identifikační prvek.

Ochrana a evidence je díky RFID možná i u historických předmětů nezměrných uměleckých a kulturních hodnot. Zde lze využít skrytého umístění identifikačních prvků, popřípadě i přídavných informací pro dohledání již odcizených předmětů. Pomocí RFID pak mohou být chráněné také výstavy a vernisáže, dočasné sbírky a expozice, atd. Ty mohou být evidované a bezpečnostně chráněné jen pomocí spolehlivého mobilního řešení, konkrétně formou pronájmu technologie.

Branně bezpečnostní složky a záchranáři mohou RFID využít pro sledování expiračních lhůt a v krizových situacích pak lze opět využít přídavných informací z identifikačního prvku, který je na konkrétním předmětu umístěn. Stejně jako stroje a různé předměty se však díky RFID dají evidovat například i hospodářská zvířata. Systém je schopen sledovat jejich pohyb, individuálně upravovat krmné dávky a sledovat například i jejich užitkovost.
Evidence a sledování pomocí RFID se týká i automobilového parku. Je to levnější varianta systémů, které využívají GPS. RFID sleduje pohyb vozového parku a přináší aktuální informace o dostupnosti konkrétních vozidel.

Servisní úsek společnosti SKS s.r.o. zajišťuje spolehlivou funkci systémů v celé jejich šíři. Servisní technici mají veškeré odborné předpoklady k zvládnutí té nejmodernější techniky. Kromě základního servisu také SKS nabízí provádění pravidelných revizí a kontrol systémů, vždy dle platných norem.

K tomu, aby byl kvalitní a rychlý servis dobře zajištěn, pak slouží firemní servisní centrum. To je schopné provést diagnostiku a zásahy do instalovaných systémů dálkově, pomocí modemu a telefonních linek. Tento systém garantuje rychlost servisních zásahů, velmi četně pak bez nutnosti osobního kontaktu čili fyzické přítomnosti technika. Zákazníci SKS s.r.o., kteří mají s firmou uzavřenou servisní smlouvu, uspoří mnoho času, jelikož za ně technici sledují provádění pravidelných revizí a kontrol systémů a oni jsou tak o všem informováni v předstihu. SKS s.r.o. klade důraz na rychlý servis a jednání a rychlé zajištění oprav. Servisní zásahy s SKS s.r.o. jsou vlastně hračkou.

SKS s.r.o.

Blansko, Brněnská 1748/21b, 678 01
Tel: 516 417 643
Web: http://www.sksblansko.cz
E-mail: obchod@sksblansko.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

SKS s.r.o.

Blansko, Brněnská 1748/21b, 678 01
Tel: 516 417 643
Web: http://www.sksblansko.cz
E-mail: obchod@sksblansko.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Boom RFID identifikace"

Buďte první a napište komentář k  "Boom RFID identifikace"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE