Boříme mýty o přehřívání podstřeší! Na barvě krytiny nezáleží! Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek

Výběr střešní krytiny je často určitě jednou z nejzábavnějších částí plánování nové střechy. Ať už však padne rozhodnutí pro tradiční režnou tašku, nebo moderní glazuru, v ideálním případě bychom neměli zohledňovat jen vkus a estetické požadavky. Je třeba myslet také na funkční vlastnosti krytiny. První, co mnohé napadne je, zda barva vybrané krytiny nějak zásadně ovlivní teplotu v podkroví? Pojďme se na tuto problematiku společně podívat zblízka.

Pomáhá barva krytiny při tepelné regulaci?

V posledních letech dochází k extrémním výkyvům počasí, které v létě znamenají velká vedra. Při nich může teplota na spodní straně krytiny dosahovat až +80 °C, v poledne klidně i více. Přitom norma ukládá, aby nejvyšší teplota vzduchu v místnostech byla v letním období +27 °C a k jejímu dosažení nebylo nutné používat klimatizaci. Jak splnění tohoto požadavku zajistit? Je třeba zpomalit průchod tepla přes střechu, aby se nejvyšší denní teplota dostala do vnitřního prostoru teprve tehdy, když se venku ochlazuje a teplo lze vyvětrat. Pomůže nám nějak při tepelné regulaci barva krytiny? Jak je známo, tmavší povrchy se ohřívají na vyšší teploty než světlé povrchy. To dokládají i orientační hodnoty činitele pohltivosti slunečního záření (α) různých povrchů střech (Pravidla pro pokrývání):

  • cihlově červená 0,6
  • tmavý povrch 0,8
  • kov (lesklý) 0,2
  • bitumenový pás (s pískovým posypem) 0,6

Nicméně teoretické výpočtové programy jsou jen orientační a nedokážou zohlednit realitu. A reálných měření a ověření chování střešních skladeb v praxi je také poskrovnu.

TIP: Právě probíhá do 6. 10. 2019 soutěž o střechu Tondach. Stačí se registrovat na www.tondach.cz. Každý týden se losuje výherce, který získá pálenou tašku dle výběru na celou střechu ZDARMA.


 

A co na to Tondach?

Jednička na českém trhu pálené střešní krytiny se rozhodla prověřit své materiály. V měsících srpen a září 2016 tak proběhlo měření teplotního chování skládané střešní krytiny s různými povrchovými úpravami. A to v Brně na modelu sedlové střechy s aplikovanými variantami střešních tašek. Z výsledků lze konstatovat, že barva tašky má na průběh teplot vliv, nicméně jen nepatrný. Maximální rozdíl činil 3,2 °C, a to mezi taškou režnou a černou. Ostatní barevné varianty se pohybovaly mezi nimi. 

Provedený experiment tak sice potvrdil, že tmavé barvy absorbují více tepla, ale současně ukázal, že navýšení je minimální a v celkové tepelně technické bilanci střechy nehraje roli.

Na barvě nezáleží, jde o větrací mezeru a tepelnou izolaci

V orientačních výpočtech opomíjenou, ale přitom nejdůležitější skutečností je totiž větraná mezera, která u šikmé střechy musí být vždy. Díky této vrstvě a také navazující tepelné izolaci k přenosu vyšších teplot dál do konstrukce nedochází. Do podstřeší (potažmo do interiéru) se tak teplo vůbec nedostane. Jednoznačně to prokázala pečlivě připravená rozsáhlá studie Budapešťské technické univerzity, která proběhla na vzorových domech v roce 2018. I při tehdejších velkých výkyvech teplot naměřených na střešních taškách (až 100 °C), kolísala teplota v interiéru o pouhý 1 °C. Experiment lze shrnout do konstatování, že pokud má střecha správně provedenou větrací mezeru a dle normy dostatečnou tloušťku tepelné izolace, lze zvolit jakoukoli barvu střešní krytiny bez rizika, že negativně ovlivní přehřívání interiéru.

Z hlediska přehřívání podstřeší je hlavním benefitem pálené krytiny její schopnost akumulace, a ne její zvolená barva. Až tedy budete vybírat střechu, můžete v klidu vybrat model, povrchovou úpravu i barvu tak, aby se hodily ke stavbě a zajistily jí unikátní vzhled, ze kterého se budete těšit dlouhá léta.

Více o krytině Tondach a dalších stavebních materiálech skupiny Wienerberger zde.

Centrála společnosti Wienerberger Poslat poptávku