Sdílet
 

Bydlení a podnikání v přírodní zahradě

8. díl seriálu „Budovy s nízkou spotřebou energie - konkrétní příklady a zkušenosti“

Datum vydání: 20.02.2017 | autor:

Seriál „Budovy s nízkou spotřebou energie - konkrétní příklady a zkušenosti“ vám přinášejí www.ceskestavby.cz a poradenské středisko Energy Centre České Budějovice, a je určen všem, kteří plánují stavbu domu a přemýšlejí o jeho energetické koncepci. Chceme rozptýlit obavy z pasivní výstavby a snad i trochu překonat jistou míru averze k netradičním řešením a překonat zažité zvyklosti. Dům s velmi nízkou spotřebou energie nemusí být stavebně složitý a bydlení v něm přináší stejný nebo dokonce lepší komfort než v takovém, který nazýváme tradiční stavbou.

Hlavní vstup do domu Hlavní vstup do domu
Hlavní vstup do domu
Chceme vám představit stavby, které se od okolních domů vnějším vzhledem nijak výrazně neliší. Jiné jsou ale tím, jak byly plánovány a promýšleny s ohledem na spotřebu energie. Představíme vám celkem 6 staveb z Jihočeského kraje a 3 ze sousedního Horního Rakouska. Na příkladech je patrný i rozdíl mezi Rakouskem a ČR. Nejnápadnější je ve velikosti domů a náročnosti technického vybavení. České realizace ukazují, že středně velký rodinný dům v pasivním standardu nemusí znamenat vysokou a nedosažitelnou investici a že vzhled domu může být naprosto „civilní“.

Dům č. 8 – Horní Rakousko

BYDLENÍ A PODNIKÁNÍ V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ

Realizace sestává ze dvou budov, které jsou konstrukčně identické. Jedna slouží k bydlení rodiny, druhá s kancelářemi pro podnikání majitelů.

Obytný dům má obdélný půdorys o rozměrech 12 x 6 m. Má dvě nadzemní podlaží ukončené plochou střechou. Postaven byl v roce 2002 se záměrem dosažení jak pasivního standardu, tak zdravého životního prostředí s důrazem na ekologii. Tomu odpovídají technické parametry. Měrná roční potřeba tepla na vytápění stanovená výpočtem je u obytného domu 13,4 kWh/m2.rok, u budovy pro podnikání 15 kWh/m2 a rok. Kvalitu vnitřního vzduchu majitel dlouhodobě sleduje, hodnoty CO2 jsou díky účinnému řízenému větrání trvale na hodnotách pod 1000 ppm.
Svislé solárně termické kolektory Svislé solárně termické kolektory
Svislé solárně termické kolektory
Dispoziční uspořádání vychází z osvědčených řešení pro pasivní stavby. V přízemí je jižně orientovaný obytný prostor propojený s kuchyní na severní straně. Jednoramenné schodiště pokračuje do patra, kde se nacházejí ložnice a pokoje. Technické zázemí je situováno v prostoru pod schodištěm u východní strany domu, která je rovnoběžná s hranicí parcely. Vlastní pozemek se nachází na jih od domu a je koncipován jako biozahrada.

Zajímavé je stavební a konstrukční řešení. Jedná se o dřevěný skelet, kdy trámy a sloupy se pohledově uplatňují v interiéru. Vnitřní dřevěné povrchy z modřínového dřeva jsou bez chemického ošetření a mořidel.
Fasádní plášť je předsazený, ze dvou třetin tvořený průhlednými výplněmi, třetina je neprůhledná. Průhledné výplně tvoří velká okna sestavená ve 3 m modulu. Jsou pevná nebo s posuvnými křídly. Materiál rámů masivní dřevo, zasklení trojskly. 

Vzhledem k tomu, dvě třetiny obálky budovy tvoří zasklené plochy, je nutno řešit letní přehřívání. Proto jsou všechna okna opatřena vnějšími plátěnými roletami s elektrickým pohonem. Každý modul je ovládán samostatně, takže úroveň vnitřního zastínění i osvětlení je variabilní.
Venkovní clonění prosklených stěn Venkovní clonění prosklených stěn
Venkovní clonění prosklených stěn
Pevné stěny celkové tloušťky 50 cm jsou tvořeny OSB a dřevoštěpovými deskami s izolační výplní z konopných vláken. Z vnější strany jsou na roštu předsazeny polykarbonátové desky, které spolu se vzduchovou dutinou zvyšují izolační vlastnosti a přispívají k tepelné stabilitě konstrukce. 

Základová deska a sokl jsou izolovány deskami z extrudovaného polystyrénu. Střecha z dřevěných panelů má izolaci z minerální vlny.

Solární deskové termické kolektory o ploše 9 m2 jsou osazeny svisle na jihozápadní stěně nad vchodem a slouží pouze k předehřívání při přípravě teplé vody v solárním boileru objemu 400 l.

Fotovoltaické panely o výkonu 3,6 kW na rodinném domě a 5,76 kW na budově kanceláří jsou umístěny na obou střechách a doplněny byly až v roce 2012. Celkový roční zisk elektrické energie je 9 370 kWh a z větší části je využit v nabíjecí stanici elektromobilu.

V domě (v obou jeho částech samostatně) je řízené větrání, které se stará o výměnu vzduchu a zpětné získávání tepla. Za rekuperačním výměníkem je osazeno malé tepelné čerpadlo vzduch – vzduch, které odebírá zbytek tepla z odpadního vzduchu a předává do přívodního vzduchu. Vzhledem k malé tepelné ztrátě domu postačí k vytápění prostoru pouze větrací vzduch. Přívodní i odsávací potrubí je vedeno v konstrukci stropu a vyústky vzduchu jsou umístěny nad okny. Odsávání probíhá pomocí ventilů umístěných ve stropě na WC, v koupelně a v kuchyni. Běžný vzduchový výkon zařízení je 150 m3/hod, maximální 250 m3/hod.
Pohled na podnikatelskou část Pohled na podnikatelskou část
Pohled na podnikatelskou část
Nasávání čerstvého vzduchu je pomocí zemního kolektoru, který je uložen mimořádně hluboko ve třech metrech pod zemí. Při délce cca 18 m se průchodem vzduch v létě ochladí a v zimě předehřeje. Příkon ventilátorů větrací jednotky je 100 W, příkon tepelného čerpadla je 440 W.

Přiváděný vzduch rovněž prochází dvoustupňovou filtrací. Hrubý vnější filtr se ošetřuje cca 2 x za rok, jemný vnitřní filtr pak každé tři měsíce. Ovládání větrání je jednoduchým 3 stupňovým ovladačem. Doplňkovým zdrojem tepla jsou kachlová kamna v přízemí. 

Majitel po 14 letech užívání domu hodnotí bydlení velmi kladně a to jak z hlediska extrémně nízkých spotřeb energií, tak především kvality vnitřního klimatu a jednoduchosti obsluhy technických zařízení.

Text: Ing. Zdeněk Krejčí, Ing. Jiří Veselý a tým ECČB
Fotografie: archiv ECČB
Energy Centre České Budějovice

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Energy Centre České Budějovice

České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 37001
Tel: 387 312 580
Web: http://www.eccb.cz
E-mail: eccb@eccb.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Bydlení a podnikání v přírodní zahradě"

Buďte první a napište komentář k  "Bydlení a podnikání v přírodní zahradě"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE