Sdílet
 

Celková sanace mostu v Otrokovicích

Datum vydání: 13.04.2018 | autor:

V průběhu roku 2017 byla provedena celková rekonstrukce mostu ev. č. 55 – 026 A v Otrokovicích. Důvodem byla nefunkční izolační vrstva, která vedla k postupné degradaci konstrukcí spodní stavby (úložných prahů), konstrukcí říms a výrazně zvyšovala riziko poškození předpjatých nosníků mostovky.

Most před sanací Most před sanací
Most před sanací

Popis konstrukce

Předmětnou konstrukcí je jednopólový most převádějící silnici I třídy přes místní komunikaci. Nosná konstrukce je tvořena 13 ks předpjatých prefabrikovaný KA nosníků, které jsou zmonolitněny betonovou deskou. Na tyto vrstvy je provedena izolace a následně obrusné vrstvy vozovky. Nosná konstrukce je uložena na masivní betonové opěry spodní stavby. Ta je současně tvořena betonovými křídly, která jsou Obslužné chodníky jsou z vnější strany opatřeny římsou, na kterou je ukotveno ocelové zábradlí.

Předmět rekonstrukce

V rámci rekonstrukce bylo nutné provést obnovení hydroizolačního souvrství, sanovat degradované části konstrukce a provést novou egalizaci povrchu konstrukce. Současně byla provedena výměna konstrukcí zábradlí a mostních závěrů.
Sanace mostu Sanace mostu
Sanace mostu
Sanace mostu Sanace mostu
Sanace mostu

Kroky sanace

Bourací práce spočívaly v odstranění stávajících obrusných vrstev vozovky včetně hydroizolačního souvrství a závěrné zídky mostu. Následně byly odstraněny římsy a vrstvy obslužných chodníků.

Závěrné zídky byly obnoveny, a to za pomoci nově vlepené betonářské výztuže do stávající konstrukce opěry. To bylo zajištěno pomocí speciálních kotvících malt SUPERFIX, které jsou mírně rozpínavé a mají dostatečnou pevnost pro podobné realizace malty SUPERFIX byly kombinovány s chemickou kotvou PERFIX SF.

Vedle provedení nové závěrné zídky bylo nutné provést vyrovnání monolitické desky mostovky jako podkladu pro realizaci nové izolační vrstvy. Následně byla provedena pečetící vrstva pomocí epoxidové pryskyřice BETOLIT EP 0-1 CD. Následně je kladena izolace. Tu je nutné napojit na konstrukce mostních závěrů a provést správně detaily např. v místech říms, které jsou vždy kritickým místem.
Most před sanací Most před sanací
Most před sanací
Most před sanací Most před sanací
Most před sanací
Sanace mostu Sanace mostu
Sanace mostu
Sanovaný most Sanovaný most
Sanovaný most
Sanovaný most Sanovaný most
Sanovaný most
Konstrukce spodní stavby (opěry, křídla), stejně jako konstrukce jednotlivých nosníků na spodním líci, byly sanovány za pomoci mrazuvzdorných reprofilačních polymercemntových malt MONOMIX WSC TH v zrnitostech dle aktuálně prováděné reprofilační vrstvy. Součástí předpřípravy podkladu byla aplikace adhezního můstku DENSOCRETE 111, kterým je zajištěna přídržnost k podkladu, je ošetřena případná vystupující výztuž a současně je omezena nasákavost podkladu. Adhezní můstek je využit i k pasivaci kotevních oblastí předpínací výztuže a případných ocelových prvků, které jsou uloženy mělce v jednotlivých částech konstrukce. 

Lokálně byly na konstrukcích úložných prahů provedeny dobetonávky větších vrstev. Takový postup je volen pro realkalizaci podkladu a tím i omezení rizika elektrochemické koroze výztuže. Dále dochází k k navýšení krycí vrstvy betonu nad výztuží, což je problém zejména prefabrikovaných předpjatých nosníků nosné konstrukce, kde často dochází ke korozi výztuže třmínků, nebo pomocné výztuže použité jako distanční.
Sanovaný most Sanovaný most
Sanovaný most
Dilatační spáry v konstrukcích (římsa, styk opěry a křídla atd.) byla tmelena za pomoci trvale pružných tmelů na bázi MS polymerů BETOLASTIC tmel 25 MS UNI.

Finalizace povrchu

Finalizace povrchu konstrukce byla provedena pomocí nátěru BETOSIL W, který sjednotí povrch konstrukce do jednotného vzhledu a současně zajistí ochranu konstrukce vůči postupu karbonatace. Ve spodních partiích mostu byl navíc do výše cca 2,5 m použit nátěr FOBISIL antigrafitti pro usnadnění čistitelnosti povrchu konstrukce v důsledku použití nátěrů jako součásti pouličního umění.

Závěr

Rekonstrukce provedená firmou REPONT s.r.o. proběhla v odpovídajícím čase s velmi dobrým výsledkem, který významně prodlouží životnost konstrukce mostu.

BETOSAN s.r.o.

BETOSAN s.r.o.

Praha, Krč, Nová cesta 291/40, 14000
Tel: 241 431 212
Web: http://www.betosan.cz
E-mail: praha@betosan.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

BETOSAN s.r.o.

Praha, Krč, Nová cesta 291/40, 14000
Tel: 241 431 212
Web: http://www.betosan.cz
E-mail: praha@betosan.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Celková sanace mostu v Otrokovicích"

Buďte první a napište komentář k  "Celková sanace mostu v Otrokovicích"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE