Kamerové systémy jsou užitečným pomocníkem nejen při ochraně nemovitostí, ale také mohou zjednodušit práci. Patří k nejvyššímu standardu zabezpečení objektu. Digitál je nástupcem dnes již přežitých analogových systémů a je zřejmé, že při srovnatelných pořizovacích nákladech je digitální zpracování obrazu a práce s pořízeným záznamem mnohem variabilnější.

Při montážích a návrhu kamerového systému je nutno vycházet z požadavků klienta a zvolit nejefektivnější řešení s ohledem na jeho požadavky. Někomu stačí pro jednoduchou ochranu obyčejná černobílá kamera, jiný naopak požaduje sledování přes internet, detekci neznámých objektů či spuštění alarmu.

Mnohostranné využití
Kamerové systémy slouží k vizuálnímu dohledu nad prostory, kde není možná vhodná nebo efektivní přítomnost osob, které by kontrolu prováděly. Přednosti těchto systémů jsou jednoznačné. Kamery snímají obraz i v podmínkách, které jsou pro lidi nepříznivé. Velkou výhodou je archivace pořízeného materiálu i možnost nepřetržitého snímání.
Tento systém nemusí fungovat pouze jako „videovrátný“, sloužící k optické kontrole přicházejících osob do objektu, doplněný reproduktorem a mikrofonem pro hlasovou komunikaci. Jeho využití je téměř ve všech odvětvích průmyslu. Nezastupitelný je například v podobě monitoringu silničního provozu, jiným typickým příkladem využití je systém prevence kriminality.
Kamerové systémy lze spojit s dalšími informačními a komunikačními systémy. Jako příklad lze uvést návaznost na varovné signály, krizová hlášení či spuštění poplachu. Velmi dobře lze využít internetových aplikací pro vzdálený přístup.
Základem pro kamerové systémy jsou jednotlivé kamery, které se rozdělují na kamery pro vnitřní nebo venkovní použití, dále na kamery černobílé a barevné a také na kamery s infračerveným přisvícením.

Kamery pro vnitřní použití
Do této kategorie lze zahrnout téměř všechny kamery které současný trh nabízí. Vyrábí se v provedení jak černobílém, tak barevném. Doby, kdy byl mezi černobílou a barevnou kamerou propastný cenový rozdíl, jsou již minulostí. Vzhledem ke stále se snižujícím cenám elektroniky jsou tyto rozdíly minimální.

Kamery pro venkovní použití
Existují dva různé způsoby uplatnění těchto kamer. Jedním jsou exteriérové kamery uložené již od výrobce do vodotěsného neoddělitelného krytu. Nevýhodou je, že tyto kamery jsou standardně dodávány s integrovaným objektivem. Pro jejich používání hovoří příznivá cena. Pokud však klesne teplota pod – 15 ° C, nefungují tyto kamery vždy spolehlivě.
Dalším způsobem jsou kamery uložené ve vodotěsném krytu. Výhodou je možnost libovolných kombinací. Jedná se o běžné interiérové kamery osazené vodotěsným krytem. Volba kamery i objektivu je pouze na vás. Kryt bývá mechanicky výrazně odolnější, může být i prachotěsný a vyhřívaný, vyžadují-li to okolnosti.
Kamery pro speciální použití
Jedná se o kamery, jejichž použití má být osobám v daném prostoru utajeno. Jsou osazeny ve speciálním těžko zničitelném krytu, který je většinou půlkulovitého tvaru. Kamery mohou být skryty do imitace pohybového čidla či dveřního kukátka.

Rychleji a levněji
Vybudování kamerového systému nemusí být cenově a časově náročné. Lze ho efektivně v krátkém časovém horizontu řešit pomocí bezdrátových kamerových systémů. Tím odpadá budování kabelových tras, které vyžadují určité stavební úpravy.

Existují jisté právní aspekty
Provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů a to v případě, že kamerový systém provádí záznam pořizovaných záběrů. V těchto případech je nutností seznámit se s právními aspekty a dodržovat příslušné předpisy. Jejich porušením se vystavujete značnému riziku.

A co instalace?
Zde skutečně záleží na detailech. O tom, zda něco uvidíme rozhoduje, jestli náhodou není zamlžená čočka či špatně nastavená clona. Naše rada je jednoduchá; pokud už se pro kamerový systém rozhodnete a chcete, aby plnil svou službu, nechte si poradit od firmy, která se touto oblastí zabývá profesionálně. Doporučí, dodá a odborně nainstaluje takový systém nad kterým nebudete po měsíci skřípat zuby.