Co je průkaz energetické náročnosti budov?

Na otázku energetické náročnosti budovy si snadno odpovíte po nahlédnutí do Průkazu Energetické Náročnosti Budovy (dále jen Průkaz či PENB), který je doplněn protokolem o několika stránkách a je výsledkem provedeného energetického auditu. Vystavují jej osoby oprávněné Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Jejich seznam je zveřejněn na internetu. 

Kdy budeme PENB potřebovat?

Jde o doklad důležitý pro majitele a provozovatele budov, podnikatele, ale potenciální kupce nemovitosti či nájemce. Je povinný pro každého, kdo chce získat stavební povolení. Je vlastně součástí projektové dokumentace. Musí být vystaven i pro přestavované budovy, pokud mají velkou plochu a pokud se plánované stavební úpravy projeví na energetické náročnosti domu. Do budoucna zřejmě dojde ke zpřísnění a rozšíření platnosti této povinnosti i pro méně rozlehlé budovy. Také při prodeji či pronájmu budov se musí doložit její energetická náročnost uvedená v průkazu.

Jde o slaďování s legislativou Evropské unie. Její směrnice byla zapracována do českého právního řádu od 1.1.2009. Díky tomu bude snadné porovnávat budovy mezi sebou podle jednotného kritéria. Postupně tak budou drahé neúsporné stavby vytlačovány z trhu. Ve výsledku bude mít snižování energetické náročnosti budov příznivý dopad na životní prostředí.

Co z PENB vyčteme?

Má rozhodně větší výpovědní hodnotu než pouhý energetický štítek. Zohledňuje celkovou roční spotřebu na vše, co budovu spoluvytváří  - od vytápění až po osvětlení a ventilaci. Toto rozdělení je vyjádřeno v procentech. Bere se do úvahy i to, že budova může energii jak spotřebovávat, tak i vyrábět. Například energii tepelnou jako odpad při výrobě elektřiny nebo energii z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické články na střeše budovy apod.).

Kde PENB pořídit?

Někdy má oprávnění k vydání energetického průkazu projektant stavby. Někdy je nutné kvůli jeho vystavení najmout odbornou firmu, která má akreditaci k takové činnosti.

Úkolem vystavovatele průkazu energetické náročnosti budovy je zanalyzovat stavbu a poté vypočítat její spotřebu energií. Také umí poradit, jak odstranit případné nedostatky konstrukce tak, aby došlo k úsporám. Také sdělí, za jak dlouho se tato užitečná investice vrátí.

Po realizaci těchto doporučení může dojít k přesunu budovy do lepší energetické třídy. Rozmezí je od stupně ,,mimořádně úsporná“ po ,,mimořádně nehospodárná“ značeno abecední řadou od A do G. Užívanou jednotkou jsou spotřebované kWh na 1m2. Po vynásobení plochou budovy se hodnota převede na giga jouly (GJ). Majitelé rodinných domků mohou průkaz získat za cenu do 5000,- Kč. Částka se kromě jiného odvíjí samozřejmě hlavně od výměry.