Co ještě nevíte o plotech Plot má řadu významů a funkcí. Vymezuje hranice pozemku přiléhajícího ke stavbě, chrání jej před vniknutím volně pobíhajících zvířat, zabraňuje nekontrolovanému úniku malých dětí ven na ulici, zvyšuje pocit intimity a soukromí, ovlivňuje mikroklima zahrady a v neposlední řadě je také významným dekorativním prvkem, který může umocnit celkový estetický dojem z domu nebo rekreačního stavení. Při ochraně proti násilnému vniknutí na pozemek hraje běžný plot bohužel pouze zanedbatelnou roli a jeho bezpečnostní funkci je tedy nutné brát se značnou rezervou.

Před zahájením stavby plotu je třeba v první řadě myslet na zákon a předejít tak zbytečným komplikacím. Plot je podle stavebního zákona drobnou stavbou a tu je nutné písemně ohlásit. Při oplocování objektů zapsaných v seznamu stavebních památek nebo stojících na chráněném území je potřeba k ohlášení připojit stanovisko státní památkové péče. Pokud do 30 dnů od ohlášení neobdržíte písemnou odpověď, můžete začít se stavěním plotu.

Na zákon musíme pamatovat také při následném dokončení stavby plotu. Oprava a údržba plotu je vždy povinností vlastníka plotu. Při údržbě se přitom vlastník musí zdržet všeho, čím by nepřiměřeně obtěžoval souseda nebo narušoval jeho práva. Pokud bychom způsobili škodu na pozemku souseda, musíme ji uhradit.

Plot by měl ladit s domem i okolním prostředím

Při navrhování podoby oplocení je nutné přihlédnout nejen k architektuře domu, ale také k urbanistické koncepci jeho bezprostředního okolí (ulice, osada, přírodní prostředí) a místním klimatickým podmínkám. Jinak bude vypadat plot v městské a jinak ve vesnické nebo rekreační zástavbě.
Lišit by se měl plot mezi sousedy a plot oddělující předzahrádku od ulice. Například u předzahrádek závisí výška a tvar plotu na hloubce předzahrádky. U úzké předzahrádky by neměl být plot příliš vysoký a naopak.
Plot u samostatně stojícího rodinného domu by měl se stavbou působit co nejvíce vyváženým dojmem. Neměl by dům ani zdůrazňovat, ani potlačovat.
U rekreačních objektů je nejdůležitější jejich nerušivé splynutí s okolní přírodou. Nejvhodnější variantou je zde oplocení z kulatiny nebo tyčoviny kombinované s živým netvarovaným plotem.
Především v zahradách na osluněném svahu, klesá v noci chladný vzduch na nejnižší místo. Pokud chceme, aby se zahrada opět rychle prohřála, nesmíme odtoku chladného vzduchu klást žádné překážky. Spodní plot zahrady by měl být propustný, tedy drátěný, laťkový nebo živý. Stejně tak je tomu, při ochraně před větrem. Vítr, který narazí na nepropustnou zeď, bude za ní vytvářet víry a jeho účinek se tak znásobí. Nejlepší ochranou je proto kombinace propustného plotu s bariérou z vyšších stromů nebo keřů.
Variant, možností a kombinací při stavbě plotu existuje samozřejmě nepřeberné množství. Nemáte-li čas na projednávání a realizaci stavby plotu, vyplatí se spolupráce se specializovanou firmou, která Vám dodá plot „na klíč“ včetně všech služeb, tedy od grafického návrhu, přes obstarání potřebných povolení až po samotnou realizaci.
Nejlevnější a nejméně pracnou variantou je stavba plotu z hotových prefabrikátů. Z typizovaných dílů můžeme sestavit plné ohradní zdi, ploty s podezdívkou nebo ploty s různými výplněmi. Praktické a nejčastěji používané jsou univerzální zdicí tvarovky z vibrolisovaného betonu. Mají pevnou, lehce porézní strukturu, jsou mrazuvzdorné, trvanlivé a svým vzhledem připomínají přírodní pískovec. Jejich rozměry jsou 195 x 190 x 390, 150 x 150 x 400 a 200 x 200 x 400 mm.

Nejběžnějším a nejlevnějším materiálem na plotové výplně je drátěné pletivo. Volit bychom měli pletivo potažené plastem, které se snadno udržuje a nemusí se jakkoli povrchově upravovat nátěrem. Při stavbě drátěných plotů je třeba rohové sloupky opatřit vzpěrami, aby odolaly tlaku napínacích drátů.

Především k venkovským a rekreačním stavením se dobře hodí plot z dřevěných latí a prken. Dřevěné ploty jsou však velmi náročné na údržbu a mají krátkou životnost, kterou můžeme ovlivnit důkladnou impregnací.
K oplocení honosných a historických sídel můžeme využít montovaný systém plotů z hliníkových prvků, upravených práškovou vypalovanou hmotou, které se spojují pomocí šroubů krytých v lištách. Z mnoha samostatných prvků můžeme vytvářet celou řadu složitých motivů a ornamentů.

Pro zajištění co největšího soukromí se místo klasických plotů používají neprůhledné zdi, které mohou být postavené z přírodního kamene, cihel, vypálených tvarovek, betonu nebo betonových plotovek. Použitý materiál by v každém případě měl být neporušený a mrazuvzdorný.
Stále častěji se můžeme setkat s oplocením z plastových dílců, které vynikají snadnou údržbou.
Variant, možností a kombinací při stavbě plotu existuje samozřejmě nepřeberné množství. Nemáte-li čas na projednávání a realizaci stavby plotu, vyplatí se spolupráce se specializovanou firmou, která Vám dodá plot „na klíč“ včetně všech služeb, tedy od grafického návrhu, přes obstarání potřebných povolení až po samotnou realizaci.