Co jsou DOMY SE STROMY? Zobrazit fotky zobrazit 11 fotek

DOMY SE STROMY odráží současné trendy bydlení. Otevřenost a vzdušnost řešení tvoří kontrast k dnešní uspěchané době a umožňují neomezeně reagovat na požadavky klientů. Konstrukce domu a založení na zemních vrutech umožňují rychlou a bezchybnou výstavbu, při které se nepoužívají mokré stavební procesy - lze proto zakládat stavbu a stavět třeba v lednu. Velký důraz je kladen na funkci vnitřního prostoru a vizuální propojení interiéru se zahradou.

Kdo je nejčastějším klientem, zájemcem?

Obecně jsou to většinou hodně vytížení lidé vyznávající aktivní a zdravý životní styl, kteří nechtějí plýtvat svou energií na starosti spojené s klasickou stavbou. Jsou to jak mladí lidé hledající samostatnost a individualitu, tak rodiny, jenž chtějí poskytnout svým dětem zdravé bydlení v přírodě mimo ruch velkoměsta a senioři, kteří si chtějí užívat život bez zbytečné zátěže vysokými náklady na provoz bydlení.

Kde jste se nechali inspirovat?

Díky své zálibě jsem procestoval velkou část světa a DOMY SE STROMY vznikly fúzí mnoha inspirací. Nejdůležitějším parametrem je svoboda bydlení a obecně svoboda žití. Být co nejméně závislý na systému, zdrojích energie, penězích a být ohleduplný k přírodě. Náš koncept toto umožňuje.

Jak se ověřují pasivní standardy?

Všechny detaily a celý dům ve fázi projektu podrobně analyzujeme v počítačové aplikaci PHPP (Passive House Planning Package). Takto získaná data spolehlivě ukáží, zda je dům pasivní či nikoli a díky našemu konstrukčnímu systému tvořenému izolačními panely a díky vlastní výstavbě máme jistotu, že budou tyto parametry dodrženy také při realizaci.

Které dřevo se osvědčilo nejlépe?

Jako hlavní konstrukční prvek používáme systémový izolační panel, který je složen ze dvou vrstev OSB (Oriented Strand Board) a staticky spolupůsobícího jádra – expandovaného polystyrenu. OSB deska je tvořena ze tří vrstev orientovaných velkoplošných třísek smrku a borovice. Jako pomocné konstrukční prvky používáme KVH a BSH hranoly ze smrkového lepeného masivního dřeva.

Co svým zákazníkům přímo garantujete?

Dodržení rozpočtu a termínu dokončení stavby. Dále pak kvalitu provedené práce a energetický standard domu.

Doporučujete k celoročnímu bydlení nebo spíše pro sezonní?

DOMY SE STROMY jsou určeny ke komfortnímu celoročnímu bydlení s velmi nízkými náklady na provoz.

Co musí zařizovat zájemce, rozhodne-li se pro váš dům?

Naším cílem je nezatěžovat zákazníky a poskytnout jim maximální komfort při výstavbě i po ní. Dům upravíme klientovi a místu na míru, zpracujeme kompletní dokumentaci, zajistíme stavební povolení a dům v dohodnutém termínu a za dohodnutou cenu postavíme. 

V jakých klimatických podmínkách byste dům nedoporučil?

Z konstrukčního systému, který používáme, byla realizována třeba česká Mendelova polární stanice v Antarktidě. V evropských podmínkách tedy systém obstojí více než stoprocentně. V horských oblastech je potřeba pouze více staticky vyztužit konstrukci vzhledem k většímu zatížení sněhem.

Krátce o sobě a své práci:

Nezbytné pracovní pomůcky:
  • Inspirace – prožitek, pocit, barva, světlo, vůně, zvuk, povrch, předmět, prostor, vítr 
  • Fantazie - bezbřehá, hluboká a jen má
  • Klient – vždy jedinečný a inspirující
Zdroje: Ing. arch. Petr Šindelář, www.domysestromy.cz, www.vllnna.cz