Co nám nabídnou venkovní gabiony? Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek

Důvody, proč si gabiony pořídit, najdeme snadno. Jsou přírodní a splývají s okolím, jejich montáž je prováděna nasucho a je možná celoročně – není třeba čekat na vhodné povětrnostní podmínky. Na rozdíl od betonových konstrukcí je snadná i jejich případná demontáž a likvidace. Využití gabionů je velmi variabilní díky jejich modernímu vzhledu a požadavkům stavebníků na moderní design. Je to prostě neotřelý prvek vhodný téměř do každého parku či zahrady.

Tvarově může gabion vypadat jako kvádr, sloup, rovná či oblouková zeď, obklad, květináč či koryto. Tvoří plot nebo plotové sloupky. Ve škvírách mohou vegetovat nenáročné rostlinky a gabion pak splyne s okolím tak jako by ani nebyl člověkem vytvořeným prvkem.

Technické provedení gabionů

Gabion je zajímavý architektonický prvek z velmi pevných materiálů - drátu a kamene nebo štěrku. Pro větší dekorativní efekt se přidává kůra nebo dokonce šišky.
Jeho účel je přenášet zemní tlak, případně rozčleňovat prostor. A také prostě ozdobit a ozvláštnit vnitřní, nejčastěji ale vnější prostor. Jedná se totiž o prvek dosti robustní.
Gabion v překladu znamená koš, klec čili drátěnou konstrukci, kterou můžeme dle fantazie naplnit. Jestliže potřebujete poradit, dodavatel vám jistě nabídne pletivo podle vašich potřeb, aby výsledek působil esteticky. Vy určujete tvar gabionu a barvu výplně. Pokud je pohledová strana ručně vkládána lze vytvořit zajímavou optickou hru různých odstínů a obrazců.
U kovové složky gabionů (svařované či pletené konstrukce) řešíme kromě velikosti ok i odolnost vůči korozi. Pokud počítáme s opravdu dlouhou životností gabionové konstrukce, musíme volit nerez. Hojně se také používá pozinkovaný drát různé tloušťky.

Gabiony snesou obrovský tlak

Z mohutnějších gabionů lze budovat opěrné zdi, mohou se jimi stabilizovat břehy při regulaci vodních toků. Mohou tvořit masivní a velmi účinnou protihlukovou stěnu. Dokáží zabránit sesouvání svahů a náspů. Jsou tedy důležitou součástí protierozivní ochrany v krajině. A navíc výborně propouštějí vodu.

Ochranné sítě

Použije-li se drátěný prvek samostatně, vznikne účinná ochrana proti nebezpečí hrozícímu od drolících se skalních stěn. Mnohde útočí uvolňující se skalní úlomky na zdraví a majetky na turistických trasách, silnicích, železnicích a nebo přímo v obytných zónách. Prevence (tedy včasný profesionální zásah) je na místě. U odborné firmy lze objednat komplexní řešení problému s využitím pevných sítí z takzvané popouštěné oceli upravené pozinkováním.

Využití naplocho

V podobě takzvaných geomříží lze gabiony použít horizontálně za účelem zpevnění ploch. Takto 'vylepšené' podloží má zvýšenou únosnost. Jde o použití velmi pevné rovinné polymerní struktury z na sebe kolmých tahových prvků spojených svárem, slepením a nebo provázáním.