Dřevo a stavby aneb dřevo ano či ne? Zobrazit fotky zobrazit 14 fotek

Nemáte důvěru v dřevostavby? Nemáte rádi dřevo? Tento článek vám dovolí si tento materiál zamilovat. Ani beton, ani keramické tvárnice nestáli za zrodem stavebnictví. Byl to kámen a dřevo. Tyto dva materiály jsou prvotními stavebními materiály, na kterých stavebnictví začalo. Stavebnictví jako obor se rozvíjel a sním i přicházely a přicházejí nové materiály s novými technologiemi. Dřevo bylo zastíněno novodobími konstrukcemi, které splňují přísná kritéria tepelné techniky. Ovšem tím nedalo dřevo poslední slovo na trhu. Naopak v poslední době se hrdě dere do popředí a má nám určitě, co nabídnout. Podle procentuálního zastoupení na trhu je patrné, že právě dřevostavby jsou ty, které jdou vzhůru. Spousta lidí si stále říká: „Dřevo ne, to neizoluje, to je bída.“ Ovšem nikdo dále nepídí, zdali je to vůbec pravdivá informace. 

Dřevo jako materiál je skvělé. Je to anizotropní materiál, což znamená, že má v různých směrech různé vlastnosti. Tento fakt nás na stavbách umí někdy pozlobit a přivést jednu hlavu do nesnází, ale při dodržení všech pravidel nemá dřevo proč nadělat vrásky na čele. Materiál je to báječný i díky tomu, že dokáže přijmout i vydat vodu. Když se nám dostane voda do jiného materiálu, často to znamená problém. Dřevo je v tomto výjimečné. Jeho absorbční schopnosti jsou skvělé, výborně však také umí dřevo vlhkost vydávat. Na základě tohoto principu fungují difúzně otevřené dřevostavby.
Dalším skvělým plusem je opracovatelnost tohoto materiálu, že na stavbě něco nesedí? Není problém jakkoliv upravit. Beton nebo keramická hlína tuto výhodu nemají. Když vezmu v porovnání jednotlivé základní stavební materiály a porovnám je z hlediska tepelně izolačních vlastností. Pak při tloušťce 30 cm stěny vyjde nejlépe dřevěná konstrukce, následují ji keramická tvárnice a daleko za ní je až železobetonová konstrukce. Důkazem, že dřevo izoluje, jsou masivní dřevostavby z kulatin a hranolů. Pro splnění nízkoenergetických standardů je zapotřebí veškeré konstrukce dodatečně izolovat.
Pro splnění přísných kritérií se Vám dřevostavby dostanou pod kůži, ale velkým lákadlem těchto staveb je rychlost výstavby, mikroklima domu, levná, ale kvalitní konstrukce. Normový požadavek součinitele prostupu tepla na pasivní dům ze dřeva s elegantností splní při tloušťce 0,33mm. To ukazuje na fakt, že jestli postavíte stěnu ze dřeva nebo stěnu z cihelné tvárnice je úplně jedno, sice dřevo má lepší mikroklimatické podmínky, ale samozřejmě konečné slovo má stejně investor. Tento fakt poukazuje, že dřevo je naopak lepším stavebním prvkem nejen z hlediska tepelné techniky.

Obecně dělíme dřevostavby podle znázorněného schématu.

1. Masivní dřevostavby
  • Srubové 
  • Roubené
  • Novodobé srubové a roubené systémy
2. Rámové dřevostavby
  • Klasická sloupková konstrukce (Platform-Frame, Balloon-Frame)
  • Hrázděná stavba
  • Ze sendvičových panelů
3. Skeletové dřevostavby
  • Lehké dřevěné skelety
  • Těžké dřevěné skelety
Již ze schématu je patrné, že člověk má na výběr z několika základních konstrukčních schémat. Každá má své pro i proti. Obecně vzato jsou nejpřírodnější masivní dřevostavby. Veškeré konstrukce jsou opravdu do detailu provedeny a všechno je vyhotoveno poctivou ruční prací. 
Dále u dřevostaveb rozlišujeme dvě základní konstrukce stěny. První je difúzně otevřená konstrukce. Při této konstrukci se počítá s tím, že prostup páry skrz celou konstrukci je povolena a v celé konstrukci se nenachází jediná fólie. Tento typ dřevostaveb je podle mne mnohem výhodnějším než druhý typ konstrukce. Ať už se bavím o masivní, rámové nebo skeletové dřevostavbě, všude funguje konstrukce prvního typu stěny stejně. Druhým základním typem stěny je stěna difúzně uzavřená. Ta funguje skvěle pouze za předpokladu, že opravdu dokážeme celou konstrukci uzavřít fólií, protože pokud ne může dojít k degradaci dřeva v konstrukci. Tato konstrukce má své výhody a zabezpečuje to, že páry následně nemohou zůstat v konstrukci, kdyby byla špatně navržená, protože přes fóliový systém nepostoupí.
Dřevostavby dnes často doplňujeme ať už šikmou či plochou střechou. Moderní konstrukce střech bych řekl, že jsou tak precizně zpracovány, že střecha nemůže být snad nikdy největším problémem staveb, pokud jsou dodrženy veškeré konstrukční a technologické požadavky. Moderní zastřešení budov umožňuje i různých tvarů, délek, ať už z rostlého řeziva, tak z KVH hranolu nebo lepených lamelových hranolů. Konstrukce z lepených lamelových hranolů jsou natolik dokonalé, že se nemusíme bát je používat i v maximálně vlhkém prostředí. Dřevo je ošetřeno tak, že stejně žádnou vlhkost nepřebere.
Pokud si člověk v těchto pár slovech přečte o dřevě, určitě se nejen zamyslí. Minimálně za zamyšlení to opravdu stojí, protože kdo dnes může říct, že žije v přírodním domě ze dřeva a cítí se báječně. Dnešní veřejnost sama zjišťuje, že dřevo má budoucnost a chce dřevo jako hlavní stavební materiál. Je dobře, že dřevostavby jsou obecně na vzestupu a lidé po dlouhých letech odříkání najednou dávají předost dřevostavbám i když byly už několik let rozhodnuti stavět nějaký jiný konstrukční systém.
Nakonec bych to chtěl tento článek zakončit tím, že dřevo je krásné, voňavé, dodá nám teplo, klid pohodlí a vše, co si jen můžeme přát. Dřevo je všude kolem nás, a pokud ho chcete mít doma, pak se nemusíte vůbec ničeho bát. Norské kostelíky ze dřeva stojí jistě více než 800 let a jsou bez závad. Nebojme se stavět ze dřeva ať už domy, střechy nebo cokoliv jiného, věřte, že nebudete zklamáni.
Nedílnou součástí dalších konstrukcí ze dřeva jsou nejen mosty, lávky, přístřešky, altány, pergoly, ale hlavně také střechy. Nejde se samozřejmě nezmínit o střechách z dřeva. V historii jsme se často setkávali s primitivními zastřešeními, přes zastřešení s došky, šindelem až po moderní skladby skvěle fungujících střech, které nejen izolují, ale plní také jejich hlavní funkci a to ochranu před všemi klimatickými vlivy. Nejde si nevzpomenout na staré stodoly, nádherné střechy zámků, kostelů kaplí. Spousta z nás si ani vlastně střechu bez dřeva neumí představit.
Určitě jste také každý z Vás někdy viděl, slyšel nebo dokonce má doma ať už krásnou stojatou stolici, tak ležatou stolici. Tento typ střešních plášťů nadchne při každém podívání se ke štítu a člověk si občas i řekne, je to vůbec možné, že toto někdy někdo zvládnul vymyslet. Nejen konstrukcemi střech se člověk diví, ale také většina historických vozů byla ze dřeva, veškeré vlečky nebo například hračky.

Autor: Pavel Řihák

Zdroj: www.drevoverd.cz
Stavební interiérové systémy, s.r.o. Poslat poptávku