Sdílet
 

Dům s dobrou kostrou?

… aneb jak na zdící nosné konstrukce

Datum vydání: 13.10.2006 | autor:
Nosné konstrukce jsou jakousi kostrou stavby. Na nich totiž závisí, zda bude váš dům bezpečný, bez poruch a trhlin. Pouze dům s dobrou kostrou totiž dokáže splnit všechny funkce a požadavky na něj kladené, jen v bezpečném domě se mohou stát realitou všechny vaše představy o pěkném a pohodlném bydlení.
Prvky, které vymezují a rozdělují prostor stavby a zároveň rozdělují a přenášejí zatížení, se nazývají nosné konstrukce. Člení se na nosné konstrukce základů, vertikální a horizontální nosné konstrukce a konstrukce střechy a společně tvoří konstrukční systém stavby.
S technickými požadavky souvisí ekonomičnost či životnost stavby. Po dobu existence stavby by se neměla nosná konstrukce porušit do takové míry, aby musela být odstraněna. Měla by tedy odolávat zatížení vnějšími silami (zatížení lidmi, nábytkem a zařízením, vrstvami podlah a příčkami), zatížení fyzikálními vlivy (například teplotou) a zatížení dynamickými účinky (například seismické účinky či vlivy větru). Správnou funkci a spolupůsobení celého systému můžeme ovlivnit volbou jednotlivých nosných konstrukcí, výběrem stavebních materiálů a řešením konstrukčních detailů.

Základové nosné konstrukce přenášejí zatížení z nosných vertikálních konstrukcí do podloží. Při jejich návrhu a volbě jsou rozhodujícími kritérii nosnost půdy a výška hladiny podzemní vody. Proto je při jednodušších stavbách vhodné se poradit s geologem, při složitějších je třeba vykonat inženýrsko geologický průzkum.

Při samotné realizaci stavby je neméně důležitý výběr zdících materiálů. Ty sice představují asi jen deset procent z celkové ceny stavby domu, na druhé straně však zásadně ovlivňují budoucí kvalitu bydlení. Navíc si stačí uvědomit i to, že v domě můžeme po čase vyměnit téměř všechno, kromě základů a obvodového zdiva.

Při výběru zdícího materiálu bychom měli především přihlédnout k těm vlastnostem, které jsou důležité pro dobré bydlení. Mezi ně patří hlavně tepelný odpor a tepelná akumulace zdiva, akustické vlastnosti, zdravotní neškodnost, objemová stálost a odolnost proti požárům. Důležitá je i komplexnost nabízeného stavebního systému. Výběr na stavebním trhu je dostatečný a stále se objevují nové druhy materiálů a systémů.
Výstavba z kusových staviv má u nás dávnou tradici. Vyzděný dům má dlouhou životnost, díky které může sloužit třem generacím. Kromě toho se s kusovými stavivy snáze manipuluje a je z nich možné stavět svépomocí. Není pochyb, že právě tyto důvody vedou k veliké oblibě těchto materiálů.

Zdící materiály prošly dlouhým vývojem a dnešní domy se staví hlavně z pálených keramických a pórobetonových tvarovek. Posledně jmenované jsou populární především díky vysoké přesnosti a poměrně nízké objemové hmotnosti. Další výhodou pórobetonu je i jeho pórovitá struktura, která zabezpečuje stejné vlastnosti materiálu ve všech směrech. To platí pro pevnost, jako i pro tepelně izolační a zvukově izolační vlastnosti. Pórobeton jako materiál akumuluje teplo jen v omezené míře a místnosti s pórobetonovými stěnami je proto možné rychleji vytopit, ale zároveň se i rychleji ochlazují.

K nejstarším stavebním materiálům patří keramické pálené cihly. Výsledkem jejich dlouhého vývoje jsou kvalitní systémy se širokým sortimentem keramických výrobků, z kterých je možné poskládat celou stavbu.

Kritérií pro výběr je opravdu mnoho a všechny jsou zajímavé. Konkrétní situace může nabídku zúžit nebo rozšířit, ale jen vy se můžete rozhodnout, které z nevýhod nejsou pro vaši stavbu či vás závažné a naopak, které výhody se vám zdají důležité. Dnešní stavebník si má opravdu z čeho vybrat, navíc, když si uvědomíme, že se musí rozhodnout nejen mezi materiály, ale i mezi výrobci, nemluvě o možnosti realizovat dům z montovaných prvků.

Pokud se chcete vyhnout zklamání, poraďte se s projektantem vašeho domu, navštivte co nejvíce prodejců a nechte si od každého vysvětlit výhody a nevýhody jejich systému. Faktem je, že se dozvíte snáze jen výhody, protože dnes, kdy je konkurence tak velká, vám o záporech většinou nikdo mluvit nebude. Právě proto je důležité utvořit si vlastní názor, a to nejen z informací, které dostanete, ale i z těch zpráv, které „vycítíte.“
PALSTAV, spol. s. r.o. - stavebniny

PALSTAV, spol. s. r.o. - stavebniny

České Budějovice, Vodní 2095 / 15a, 37006
Tel: 387 411 509
Web: http://www.palstav.cz
E-mail: info@palstav.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

PALSTAV, spol. s. r.o. - stavebniny

České Budějovice, Vodní 2095 / 15a, 37006
Tel: 387 411 509
Web: http://www.palstav.cz
E-mail: info@palstav.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:

  Další články

 • Jak se dá bydlet tradičně, zdravě a přitom úsporně?Jak se dá bydlet tradičně, zdravě a přitom úsporně?

  Bez zateplení a s cihlami HELUZ. I tak se dá postavit dům. A co víc – vnější zateplení obálky domu se časem ukázalo jako nesmysl, byť je stále ještě novodobou „ekomantrou“ číslo 1!

 • Zateplovat nebo nezateplovat?Zateplovat nebo nezateplovat?

  Normální je nezateplovat! Tedy pokud chcete bydlet zdravě a přitom úsporně a komfortně. Řešením jsou jednovrstvé stavební konstrukce ze zateplených cihle. Tedy vlastně zateplovat, ale jinak!

 • Závady na stavbách a způsoby, jak jim předejítZávady na stavbách a způsoby, jak jim předejít

  Některé závady a nedodělky lze odstranit při předání hotového díla. Jiné, a často mnohem závažnější, se však projeví až během záruční lhůty nebo dokonce až po ní. Náprava pak bývá složitá a finančně nákladná.

Diskuze na téma "Dům s dobrou kostrou?"

Buďte první a napište komentář k  "Dům s dobrou kostrou?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE