Stlačený vzduch pracuje za vás Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek Ať už jste se po mnoha letech pustili do zvelebování vašeho domu, bytu či chalupy, anebo je pro vás bourání, sbíjení či vrtání každodenním chlebem, za všech okolností můžete pracovat profesionálně. Tedy co možná nejvýkonněji a nejúčelněji, k tomu rychle, avšak bez zbytečné námahy. Jednoduché používání a skvělé výsledky zároveň. S tímto heslem na rtech se ke specializovanému prodejci můžete vydat pro vzduchové pneumatické nářadí.

Účelně, a přitom snadno, se můžete pustit takřka do jakékoli práce. Bourání zdí, vytrhávání podlah, sekání zářezů či dělení plechů – to vše jde se stroji poháněnými stlačeným vzduchem snadněji, spolehlivěji i hospodárněji. Vždyť nabídka je více než pestrá: sbíjecí, sekací či bourací kladiva, ponorná vrtací kladiva nebo pneumatické škrabky.

Princip fungování vzduchového pneumatického nářadí si můžeme vysvětlit obecně na příkladu jakéhokoli pneumatického zařízení. Dle encyklopedické poučky se jedná o mechanický stroj, který k přenesení nebo zvětšení síly využívá tlaku plynu anebo rozdílu mezi atmosférickým tlakem a tlakem plynu (srozumitelněji řečeno jde o přetlak a podtlak), případně proudění plynu.

Princip pneumatických zařízení spočívá v tom, že stlačením plynu v uzavřené nádobě se zvětší tlak ve všech místech plynu. Naopak zvětšením objemu se tlak ve všech místech plynu zmenší. Tím se síla působící na píst na jedné straně nádoby přenese na píst na druhé straně. Přitom velikostí pístu lze ovlivnit i velikost síly, na větší píst působí větší tlaková síla, na menší píst zase menší síla. Zjednodušeně řečeno, ač je pneumatické nářadí schopné vyvinout vysoký výkon, náš příspěvek k úspěšně vykonanému dílu nemusí být tak značný, neboť tu největší dřinu za nás odvede stlačený plyn.
Jak už jsme zmínili, škála vzduchového pneumatického nářadí je v podstatě nepřeberná. Od kladiv sbíjecích, rýčových, sekacích, bouracích či ručních vrtacích přes saňová vrtací kladiva, pneumatické škrabky, vzduchové lopaty, až po pěchovací kladiva.

Za zmínku stojí například sbíjecí kladiva vyznačující se sníženou mírou vibrací, jejichž váha začíná již na hodnotě 10,5 kilogramu. Tento přístroj má všestranné použití. Je určen pro rozpojování středně pevných hornin a materiálů, jako například betonu, živičných vozovek, nebo uhlí. Sbíjecí kladivo je konstruováno tak, že při zachování obvyklých technických parametrů výrazně snižuje úroveň vibrací přenášených na ruce obsluhy, čímž zmenšuje riziko profesionálního onemocnění z vibrací.

Již dávno ovšem neplatí, že pneumatické nářadí je určeno pouze profesionálům. Například kutilové, kteří se chystají svépomocí opravovat rodinný dům nebo chalupu, si s běžnou příklepovou vrtačkou nevystačí. Sáhnout by měli raději po kladivu s pneumatickým příklepem. Při lehkých sekacích pracích, drážkování anebo začišťování lze využít rovněž ruční sekací kladiva, jejichž hmotnost zpravidla nepřesahuje hodnotu 2,5 kilogramu.

Do náročnějších provozů jsou pak určena takzvaná klínovací kladiva. Ta se používají zejména v kamenických provozech při dělení kamenných kvádrů a následně i k dalšímu opracování kamene.
Rýči se pak podobá další typ pneumatického kladiva, které nese stylové označení rýčové. To najde využití hlavně při nejrůznějších zemních pracích, a to takových, na něž běžné ruční nářadí nestačí, ale kde naopak neposlouží ani těžké mechanizační prostředky – tedy zejména v těžko přístupných místech, nebo při práci v pevném jílu.

Z výše uvedeného výčtu je patrné, že nářadí poháněné stlačeným vzduchem může být pomocníkem při různorodých činnostech. A to nejen při těch, které zastávají pracovníci profesionálních firem. Přednosti tohoto druhu nářadí jistě ocení rovněž zdatní kutilové, kteří se pustí do zkrášlování svého domu nebo bytu, případně zahrady.

Rozumí se samo sebou, že ne každý rozumíme všemu. I proto – ač můžeme být jakkoliv zruční a pracovat s pneumatickým nářadím se naučíme během krátké chvíle – bychom si s výběrem nejvhodnějšího typu vzduchového pneumatického nářadí měli nechat poradit u odborníků. Jen tak docílíme toho, že za naše peníze získáme opravdu schopného pomocníka, s nímž se pro nás stane práce nejen nutností, ale také zábavou.