Bez elektrické energie si dnes neumíme moderní život kolem sebe vůbec představit. Elektřina nám značně usnadňuje všechny činnosti, na které si jen lze vzpomenout. Elektroinstalace je soustava elektrotechnických zařízení, která slouží k přenosu elektrické energie, nebo k přenosu dat. Ať už stojíme před instalací nové elektroinstalace, či potřebujete vyměnit vyžilé hliníkové rozvody za měděné, měli bychom se obrátit na odborníky. Instalace svépomocí rozhodně není tím pravým ořechovým, elektřina je při neodborném zacházení velice nebezpečná, proto raději neriskujme.

Na elektroinstalaci jsou kladené vysoké požadavky a celá řada starších domů, včetně těch panelákových, nevyhovuje jak z pohledu přísných nároků, tak i  kvality rozvodů poznamenaných časem. Že probíhají rekonstrukce elektroinstalací je zajisté chválihodné, často však skutečně nezbytné. Celá řada domácností k tomuto kroku přistupuje také proto, že na potřebných místech najednou chybí zásuvky a prodlužovací kabely nejenže hyzdí interiér, ale také v celé řadě případů představují potencionální nebezpečí. Elektrickou past.

Rekonstrukce elektroinstalace v bytě či domě představuje radikální zásah spojený i se stavebními úpravami. Ideální je předem se připravit a nic nepodceňovat, ušetříte si tím zbytečné starosti. Projektant zpracuje potřebný projekt bez kterého se neobejdete a zcela jistě navrhne ideální řešení, které je v souladu s platnou legislativou. Také vás bude informovat o posledních novinkách v oboru. Moderní ucelené systémy inteligentní elektroinstalace budou ovládat například žaluzie, vytápění či světla tak, že nejen zpříjemní vaše bydlení, ale zajistí i značnou úsporu elektrické energie.
Nutná prohlídka odborníkem

Při uvádění nových instalací do provozu, jejich opravách a úpravách, stejně jako při změnách na připojených zařízeních, je nutné provést měření k zajištění bezpečnosti života, zdraví a majetku. Výsledky se zaznamenávají do zprávy o revizi, která je nezbytná pro jednání s úřady a distributory elektrické energie. Nepostradatelná je při řešení vzniku pojistných událostí následkem vzniklých škod. Příslušná platná norma stanovuje, že provádění revize je nutné opakovat a vést o nich záznam.

I při minimalizovaném rozsahu prohlídky elektroinstalace odborníkem je nutné ověřit alespoň následující fakta a skutečnosti:
 • zda je provedena ochrana před úrazem elektrickým proudem
 • zda jsou dodrženy bezpečnostní vzdálenosti (kryty, zábrany, přepážky apod.)
 • výběr vodičů (použitý materiál, správné dimenzování);
 • dodržení odpovídajícího způsobu spojování a označování vodičů
 • umístění a nastavení ochranných a kontrolních přístrojů
 • funkčnost a umístění spínacích prvků
 • značení rozvodných systémů
 • osazení bezpečnostních tabulek a  informativního značení
 • provedení protipožárních opatření
 • možnost provádění bezpečné údržby
 • přítomnost schémat a potřebné dokumentace
Barevné značení vodičů

Při výměně zásuvkového osazení je bezprostřední kontakt s elektrickými vodiči nevyhnutelný. I při zdánlivě nenáročných zásazích je proto nutné vědět, jak jsou jednotlivé vodiče barevně značené.

V Evropě a České republice se nulové vodiče (N) značí světle modrou barvou. Fázový vodič (L) poznáme podle hnědé, případně černé barvy, povolena je i šedá. Ochranný neboli zemnící vodič pak poznáte podle zelenožlutých pruhů. Samozřejmostí je maximální opatrnost i při zdánlivě banálních zásazích.

Bez proudových chráničů se dnes neobejdeme

Nové normy pamatují zejména na bezpečnost. Vyšší bezpečnost však bohužel představuje i vyšší náklady v řádech několika tisíc korun. Podle této normy musí být v nových domech všechny zásuvky jištěné proudovými chrániči. Investice v řádu několika tisíc korun chrání váš život před nebezpečnými a mnohdy smrtelnými účinky elektřiny.
Proudový chránič dokáže během zlomku vteřiny rozeznat únik elektřiny mimo síť a okamžitě přeruší její přívod. Jako příklad lze uvést pád zapnutého fenu do vany s vodou, nebo všetečné dětské ruce strkající do zásuvky hřebíky. Proudový chránič v těchto případech během dvou desetin vteřiny přeruší přívod elektrické energie. Chránič je osazen ovládací páčkou, stejně jako běžný jistič.

Mnozí se obávají výměny elektroinstalace právě z důvodu velkého nepořádku souvisejícího se stavebními úpravami, zejména sekáním a následným štukováním. I pro ty existuje řešení – vedení elektrických rozvodů lištami. Toto řešení sice nepřináší estetické výhody, práce však podstatně zrychlí a vyjde levněji. Odhadnout předpokládanou cenu je obtížné. Ovlivňuje ji celá řada aspektů. Proto neváhejte a kontaktujte odborníky. Společně zcela jistě najdete ideální řešení v přijatelných cenových relacích.
ORMEZ s.r.o. - elektroinstalace, revize, hromosvody, zabezpečení domu
Poslat poptávku