Baumit Premium  - unikátní fasáda plná inovací To nejlepší z původně samostatných inovací v oblasti vnějších tepelně izolačních systémů Baumit je nyní shrnuto do certifikované systémové skladby nazvané Baumit Premium fasáda. Kontaktní zateplovací systém (ETICS) se skládá z tepelně izolačních desek z perforovaného prodyšného polystyrénu Baumit open reflect, Baumit Nanopor omítky a lepicích kotev Baumit KlebeAnker.

Převratné lepení izolantu

V případě novostaveb, které jsou dodatečně zateplovány, stačí izolant pouze lepit. Ale u složitých podkladových povrchů, zejména u starých omítnutých budov, se tepelně izolační desky musely kromě lepení zajišťovat dodatečným hmoždinkováním. V místech prostupu hmoždinky izolační deskou tak vznikaly nežádoucí tepelné mosty, jejichž odstranění zbytečně navyšovalo náklady.

Dále se po klasických hmoždinkách na fasádě objevovaly nevzhledné stopy. Vývojáři společnosti Baumit proto vymysleli speciální kotvy, které se v pravidelném rastru osadí přímo do nosného zdiva, pokryjí se lepidlem a poté se na ně pokládají tepelněizolační desky. Tento systém vytváří styčné body, pevně spojené s jádrem nosné stěny. Práce s nimi je jednoduchá a rychlá. Výsledné provedení je kvalitní a bezchybné jak po technické, tak po estetické stránce.
Popis fota: Pravidelný rastr 40x 40 pro umístění KlebeAnker se jednoduše vyznačí pomocí šňůrky obarvené hlinkou a olovnice. Tato pravidelnost je důležitá pro optimální přídržnost izolačních desek. Lepicí kotvy se osazují přímo do staré očištěné fasády, čímž se eliminují tepelné mosty, které vznikají při prostupu běžných hmoždinek tepelným izolantem.

Paropropustné izolační desky

Aby nebyla porušena paropropustnost systému, jako ideální izolant se samozřejmě nabízí minerální vlna. Ta ale není oblíbená mezi stavebními dělníky kvůli své nesnadné manipulaci. Představuje rovněž finančně náročnější variantu. Vývojáři společnosti Baumit proto přišli s novou technologií, která spojuje pozitivní vlastnosti polystyrénu a minerální vaty s tepelně izolačními deskami z perforovaného polystyrénu Baumit open reflex. Jsou finančně výhodné, dobře se s nimi manipuluje a zároveň se svou prodyšností přibližují minerální vlně.
Použití nejnovějších technologických poznatků při výrobě prodyšného fasádního polystyrénu Baumit umožnilo rovněž zvýšit tepelně izolační vlastnosti oproti běžným fasádním izolantům o více než 20% (λ = 0,031 W/m.K). 20 cm izolace klasickým polystyrénem je možné nahradit pouhými 16 cm šedého polystyrénu Baumit při stejném izolačním efektu. Šedý polystyrén je navíc opatřen antireflexní povrchovou úpravou, která snižuje teplotně dilatační namáhání desek při osvitu sluncem po dobu stavebních prací.

Popis fota: Bezprostředně před osazováním tepelně izolačních desek se na talíře kotev nanesou 1 až 2 cm tlusté vrstvy lepidla. Na zadní straně každé tepelně izolační desky se v souhrnné ploše alespoň 40% nanese ve formě okrajového pásu a tří středových terčů vrstva lepidla. Posléze se desky způsobem „lepidlo na lepidlo“ osadí. Tím se zaručí maximální efektivita a životnost systému.
Fasáda, která se udržuje sama

Pomyslnou třešničku na celé konstrukci tvoří finální povrchová úprava - omítka Nanopor. Ta byla vyvinuta podle posledních poznatků nanotechnologie. Mikroskopicky hladký povrch, snížený elektrostatický náboj, nanoporézní struktura a vysoká prodyšnost omítky Baumit Nanopor znesnadňují zachytávání špíny na fasádě. Rovněž vytvářejí nepříznivé podmínky pro růst mikroorganismů a posilují plynulé a samovolné čištění vlivem přirozených okolností a přírodních sil (bez nutnosti periodického omývání fasády nebo preventivního natírání speciálními nátěry). Přiblížení difúzních vlastností všech komponentů (μ = cca 10) cihelnému zdivu jako nejrozšířenějšímu podkladu, ale i sladění všech důležitých charakteristik jednotlivých vrstev navzájem (paropropustnost, nasákavost, přídržnost) výrazně omezují riziko kondenzace vodních par v této systémové skladbě, umožňují mnohem rychlejší vysychání stavby směrem ven a vedou k dosažení příznivého a zdravého mikroklimatu v interiéru mnohem dříve.

Popis obrázku:

1. Baumit KlebeAnker
2. Baumit open lepící stěrka W
3. Baumit open reflect fasádní desky
4. Baumit open sklotextilní síťovina
5. Baumit open základ
6. Baumit open Nanopor omítka
Baumit, spol. s r.o. Poslat poptávku