Oblékáme budovu do fasádních kazet Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky Pro dosažení výjimečné fasády vyvinula společnost Lindab nové fasádní kazety řady Premium, které lze aplikovat na obvykle užívané nosné konstrukce. O jejich jedinečnosti svědčí mnoho odlišností od ostatních podobných výrobků. Navzdory všude zmiňované ekonomické krizi je stále mnoho investorů, kteří očekávají od svého nově budovaného nebo rekonstruovaného objektu i architektonickou hodnotu.

Kazety jsou dodávány v takřka libovolných velikostech a není tedy nutné přizpůsobovat fasádu a otvory kazetám. Volnou ruku mají architekti i při volbě odstínu. Na výběr jsou dvě povrchové úpravy – PVDF 25 µm se čtyřmi základními odstíny nebo práškové lakování 60 µm, kde lze zvolit jakýkoli odstín dle kódu RAL či NCS. Součástí systému jsou i rohové kazety, standardní i netradiční lemovací profily, speciální šikmé kazety do štítů atd., to vše je navrženo s maximální pečlivostí a citem, dodávajícími fasádě elegantní vzhled. Fasádní systémy Lindab jsou vhodné pro realizaci průmyslových a obchodních center a své místo mají i v občanské výstavbě.

Kazety jsou vyrobeny z vysoce kvalitní švédské oceli tl. 1 mm. Montáž se provádí na ocelové latě pomocí samořezných šroubů s roztečí 600 mm. Jedná se o skryté kotvení, kdy jsou šrouby zakryty další kazetou. Každá kazeta je opatřena vlastním identifikačním číslem, což výrazně usnadňuje montáž kazet na fasádu dle kladečských plánů. Pro přípravu montážní dokumentace vyvinula společnost Lindab unikátní software, který umožňuje rychlý a přesný návrh opláštění. Díky tomu lze již od prvotního zpracování poskytnout architektovi a investorovi velmi přesnou představu o finálním vzhledu fasády a ceny.
  • Součástí zpracované nabídky je i 3D model fasády.
  • Výběr libovolné velikosti a odstínu fasády.
  • Po odsouhlasení návrhu software zpracuje kompletní výpis materiálu včetně všech doplňků, jako jsou ocelové latě, lemovací profily, spojovací materiál.
  • Rychlost montáže pláště včetně nosného roštu a lemovacích profilů je 1m2 / 0,5 h. Uvažováno pro montážní četu 3 pracovníků.
  • Na jednom kamionu s návěsem lze odvézt 800 – 1200 m2 fasády včetně nosného roštu a doplňků.
Opláštění fasádními kazetami Lindab – autosalon v Temešváru

Pro skladové prostory je obvykle použit trapézový nebo vlnitý plech, pro obchodní prostory společnost Lindab doporučuje použít fasádní kazety s viditelným nebo skrytým kotvením na exteriéru a sádrokartonem v interiéru. Samostatným druhem staveb jsou autosalony, kde je často nutné citlivě spojit obchodní prostory s vysokými estetickými nároky, s technickým a skladovacím zázemím, u kterého převažují funkční a užitné požadavky. Toho lze dosáhnout kombinací odlišných fasádních profilů v interiéru a zejména exteriéru.

V roce 2009 dodával koncern Lindab ocelové montované budovy pro společnost MAN do nově budovaného obchodního a servisního centra v Temešváru. Kompletní dodávku včetně projektové a výrobní dokumentace zajišťovala společnost Lindab-Astron, dodávku pro realizaci fasády administrativní a obchodní části měla na starosti společnost Lindab Profil s.r.o..

1.fáze – volba velikosti a kladečský plán

První fáze spočívala v přípravě projektové, výrobní a montážní dokumentace, na které spolupracovali technici obou společností. Jako první byl zpracován kladečský návrh, kde měli investor spolu s architektem možnost změnit velikost a uspořádání fasádních kazet. Investor zvolil fasádní kazety s viditelným kotvením, což je méně finančně náročná varianta, nicméně možnost volby šířky a délky kazet je zachována. Poté bylo nutné vypracovat detaily fasády, zejména napojení na ostatní objekty s fasádami z jiných materiálů, pro ostatní části fasády byly upraveny na míru standardní detaily, které má technické oddělení zpracované ke každému produktu. Po vzájemném odsouhlasení dokumentace byly vyrobeny fasádní kazety, lemování a ostatní doplňky a za 3 týdny bylo vše dodáno na stavbu.
2.fáze – realizace krok za krokem -  parotěsnost, izolace, nosná konstrukce

Samotnou realizaci všech objektů včetně montáže fasády provedla společnost Gerrtrans – builder společnosti Lindab Astron. V rámci dodávky materiálu poskytuje společnost Lindab Profil technickou podporu na stavbě. Před zahájením prací vysvětlí technik instalaci fasádního pláště krok za krokem a zodpoví případné dotazy zejména k detailům fasády. V tomto případě proběhla první návštěva technika již při montáži ocelové konstrukce budovy. Pro správnou funkčnost stěnového pláště je důležitá jeho maximální parotěsnost z interiéru objektu. Z tohoto důvodu je nutné aplikovat parotěsnou folii mezi ocelovou konstrukci a stěnové paždíky ještě před jejich ukotvením. V místě styku ocelové konstrukce a stěnových paždíků jsou tedy nataženy pásy parotěsné folie, které se spojí s folií v ploše opláštění pomocí parotěsné oboustranně lepící pásky, jenž je použita i k instalaci folie k paždíkům. Na venkovní pásnice paždíků je také nutné aplikovat těsnící pásku tl.10 mm k přerušení tepelných mostů. Následuje vložení minerální tepelné izolace v deskách o rozměru 600 x 1.000 mm mezi stěnové paždíky. Požadavek na tloušťku tepelné izolace byl v tomto případě 2 x 100 mm a paždíky byli typu Z – B výška stojiny 203 mm. Jelikož plášť z fasádních kazet není plně vodotěsný, je nutné instalovat pojistnou hydroizolaci - např. difuzní kontaktní folii. Dalším krokem je montáž nosného roštu pro fasádní kazety. Jedná se o ocelové hluboce žárově zinkované latě tl. 1,0 mm, které se kotví pomocí samořezných šroubů do ocelových paždíků. Důležité je dodržet umístění jednotlivých profilů dle kladečského plánu.

3.fáze – proměna domu – instalace fasádních kazet

Poslední fází je instalace lemovacích profilů a samotných fasádních kazet. Je nutné zvolit správný spojovací materiál. Jelikož kazety jsou vyráběny z plechu tl. 1,0 nebo 1,25 mm, a u kazet s viditelným kotvením dochází v některých místech k přeložení více kusů kazet, musí mít samořezné šrouby dostatečnou vrtnou a svěrnou kapacitu. Viditelná spára mezi kazetami je 25 mm, přičemž je možné ji zvětšit o 10 mm pro případ mírných nepřesností a skutečných rozměrů stavby. Jako další vyrovnávací prvky nepřesností slouží i lemovací profily otvorů a rohů. Rychlost montáže výše uvedeného systému fasádního pláště včetně nosného roštu a lemovacích profilů je 1m2 / 0,5 h. Uvažováno pro montážní četu 3 pracovníků.