Hledáte cihly se zvýšeným akustickým útlumem? Součástí konstrukčního systému HELUZ, pro hrubou stavbu, jsou i cihly se zvýšeným akustickým útlumem. Tyto cihly splňují požadavky na zvukovou izolaci dle ČSN 73 0532. Cihly pro zvukově izolační zdivo od společnosti HELUZ jsou založeny na jiném principu výstavby než akustické cihly ostatních výrobců.
Aby bylo dosaženo dobrých zvukově izolačních vlastností, je nezbytná vysoká hmotnost cihly (stěny). Společnost HELUZ vyrábí 2 typy akustických cihel. Jedná se o cihelné šalovací tvarovky určené pro vylévání cementovou maltou nebo betonem a o AKU systém pro řadovou výstavbu.

Z akustických šalovacích cihel jsou v současnosti nabízeny SUPE®THERM AKU 24/49,7 P+D a SUPE®THERM AKU 30/49,7 P+D. Novinkou na trhu je SUPE®THERM AKU 14/49,7 P+D a SUPE®THERM AKU 20/49,7 P+D.

Zdění z těchto cihel se provádí postupně po jedné vrstvě. Cihelné tvarovky se kladou ve vodorovném směru na sucho tak, aby do sebe zapadaly pera a drážky.
Následně se otvory v cihlách zcela vyplní cementovou maltou o minimální objemové hmotnosti 1940 kg/m3. Tím je zajištěna dostatečná hmotnost zdiva.

Cihly se vždy ukládají do lože průměrné tloušťky 12 mm. Převazba jednotlivých vrstev se provádí o ½ cihly. Pro urychlení výstavby je možné využít univerzální posuvný truhlík.

Pro dosažení deklarovaných hodnot vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti se hotová stěna oboustranně opatřuje vápenocementovou omítkou o objemové hmotnosti minimálně 1740 kg/m3 a tloušťky 15 mm.
Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost stěny s oboustrannou omítkou z cihel SUPE®THERM AKU 30/49,7 P+D je 59 dB, z cihel SUPE®THERM AKU 24/49,7 P+D 58 dB, z cihel SUPE®THERM AKU 20/49,7 P+D 54 dB a z cihel SUPE®THERM AKU 14/49,7 P+D je 51 dB.

Výhodou tohoto systému je nízká vlastní hmotnost cihly, snížená pracnost ve srovnání s klasickou maloformátovou zvukově izolační cihlou (8 ks cihel na m2 zdiva), ekonomická výhodnost, velmi dobrá statická únosnost (pevnost samotné šalovací tvarovky je 8 MPa, po vylití betonem se zvyšuje na 15, 20 a 25 MPa), zdění ve výškovém modulu 250 mm a vysoký zvukový útlum.

Cihelný blok SUPERTHERM AKU 14 byl oceněn Čestným uznáním na veletrhu FOR ARCH 2005 v Praze. Jedná se o blok, který je používán na nejtenčí akustické příčky mezi pokoji v hotelích, nemocnicích, sanatoriích a mezi výukovými prostory ve školách.

AKU systém pro řadovou výstavbu SUPE®THERM AKU 2x19 + izolant je tvořen dvěma řadami cihelného zdiva z cihelných bloků SUPE®THERM 19 P+D a mezi ně vložené zvukové izolace celkové tloušťky 100 mm.
Cihelné bloky plní funkci svislé nosné konstrukce, v současnosti byly nahrazeny tvarovkami SUPE®THERM 20 P+D. Jako zvuková izolace se používá minerální vata Rockwool Steprock ND (T) tloušťky 2 x 50 mm.

Při zdění zvukově izolační stěny se postupuje obdobným způsobem jako při zdění z cihelných bloků SUPE®THERM. Provádí se na maltu o objemové hmotnosti minimálně 1740 kg/m3. Ložná spára se plně promaltovává, svislé spáry se nemaltují, využívá se opět styk bloků na pero a drážku.
Desky minerální vaty se vkládají do mezery tak, aby k obvodové zdi dokonale dosedly, a aby spáry mezi deskami v jedné vrstvě nebyly ve stejném místě jako ve druhé vrstvě. Hodnota vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti stěny oboustranně omítnuté vápenocementovou omítkou tloušťky 15 mm o objemové hmotnosti min. 1740 kg/m3 je 62 dB.

Zavázání obou typů AKU stěn do jiného zdiva se provádí buď klasickou vazbou nebo pomocí dvou nerezových páskových kotev vkládaných do každé druhé ložné spáry. Pružné dotěsnění spáry pod stropem se provádí minerální vatou nebo vypěnováním montážní pěnou v tloušťce max. 40 mm. Překrytí spáry se provede elastickým tmelem případně přetažením omítkou.
HELUZ cihlářský průmysl v. o. s.
Dolní Bukovsko 295, PSČ 373 65
tel.: 385 793 030
fax: 385 726 145
e-mail: prodej@heluz.cz
www.heluz.cz
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Poslat poptávku