Sdílet
 

Hospodaříme s odpadní a dešťovou vodou

Datum vydání: 03.10.2012 | autor:

V místech, kde rodinné domy není možné napojit na veřejnou kanalizaci, nebo čistit odpadní vody v domovní čistírně odpadních vod, je nutné vybudovat jímku či septik (žumpu).  Do jímek a septiků jsou odváděny odpadní vody, po naplnění je třeba nechat jejich obsah vyvézt. Pokud by odpadní voda nebyla akumulována v jímkách a septicích, docházelo by ke znečišťování životního prostředí a snížení kvality povrchových a podzemních vod.

Plastová jímka Plastová jímka
Plastová jímka

Plastové jímky

Jímka je podzemní vodotěsná nádrž bez vývodů pro odtok vody nebo její přeliv. Neslouží k čištění vody, ale ke shromažďování splašků, které jsou následně odvezeny fekálním vozem. Plastové jímky se nejčastěji používají u nepravidelně užívaných budov, například chat a chalup. Mohou být také využívány k zachycování dešťové vody, která je následně používána například pro zavlažování zahrady. Jímka může být určena k obetonování, ale může být i samonosná - obsypaná zeminou, případně dvouplášťová - vhodná do prostředí s výskytem spodní vody.

Přednosti plastových jímek

Plastové jímky jsou výbornou alternativou ke klasickým betonovým jímkám, oproti kterým mají mnoho nesporných výhod. Plastovými jímkami odpadní vody neprosakují a splňují veškeré kvalitativní požadavky určené normami vycházejícími z evropských standardů. Vyznačují se nízkou hmotností a velmi dobrou těsností. Jejich instalace je jednoduchá, mají dlouhou životnost, vysokou chemickou odolnost a snadno se hygienicky udržují. Pro zvýšení celkové kapacity lze propojit několik jímek mezi sebou.
Ukládání plastové jímky do země Ukládání plastové jímky do země
Ukládání plastové jímky do země
Ukládání plastové jímky do země Ukládání plastové jímky do země
Ukládání plastové jímky do země

Plastové septiky

Septik je odtoková nádrž využívaná k mechanickému předčištění komunálních odpadních vod. Plastový septik je uvnitř rozdělen přepážkami do dvou nebo tří komor, které slouží jako usazovací nádrž na kal zachycovaný septikem. Anaerobní bakterie kal rozkládají a voda po vyčištění odtéká do trativodu nebo do potoka či řeky. Kal se usazuje v nádrži a septik je třeba občas vyčistit. Plastové septiky splňují požadavky určené normami EU. Mohou být samonosné, pro obetonování, nebo dvouplášťové.

Přednosti plastových septiků

Výhodou plastových septiků je nízká hmotnost, snadná manipulace, odolnost vůči agresivním látkám a korozi, zaručená vodotěsnost, dlouhá životnost a jednoduchá montáž.

Vhodné místo pro septik

Septik by měl být vzdálen minimálně jeden metr od domu a minimálně pět metrů od studny, aby nedocházelo k ovlivňování kvality vody v ní. Tato vzdálenost je upravena normami s ohledem na prostředí a půdu, která se v dané oblasti vyskytuje. K septiku musí být zajištěn snadný přístup pro vozidla, která budou odpad odvážet.
ČOV pro 2-4 EO ČOV pro 2-4 EO
ČOV pro 2-4 EO

Plastové nádrže

Plastové nádrže na dešťovou vodu slouží k zachycování a skladování kapalin, nebo jako součást technologických celků. Použity mohou být i ke skladování sypkých materiálů a granulátů. Nejčastěji se používají k akumulaci pitné, dešťové, splaškové a průmyslové odpadní vody, nebo některých chemických sloučenin.

Zdroj: www.lafit.cz
Plastová jímka ATLANTA 7000 l Plastová jímka ATLANTA 7000 l
Plastová jímka ATLANTA 7000 l
Plastová jímka SMART 6000 l Plastová jímka SMART 6000 l
Plastová jímka SMART 6000 l
Plastová jímka OAZA 6000 l Plastová jímka OAZA 6000 l
Plastová jímka OAZA 6000 l
Rozměry plastové jímky OÁZA Rozměry plastové jímky OÁZA
Rozměry plastové jímky OÁZA
CULATELO s.r.o.

CULATELO s.r.o.

Sulice, Hlubočinka, Hlavní 217, 251 68
Tel: 773 534 431
Web: http://www.dobrejimky.cz
E-mail: dotace@dobrejimky.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

CULATELO s.r.o.

Sulice, Hlubočinka, Hlavní 217, 251 68
Tel: 773 534 431
Web: http://www.dobrejimky.cz
E-mail: dotace@dobrejimky.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Hospodaříme s odpadní a dešťovou vodou"

Buďte první a napište komentář k  "Hospodaříme s odpadní a dešťovou vodou"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE