Infračervené záření je zářením tepelným a tedy elektromagnetickým, s vlnovou délkou vyšší, než má viditelné světlo, avšak nižší, než záření mikrovlnné. Samozřejmě,  s úmyslem ohřát se tepelnou energii vyrábíme už od doby, kdy jsme začali vědomě rozdělávat oheň. Ovšem vývoj nás od otevřeného ohniště a rozpálených kamenů nakonec přenesl až k pecím, kachlovým kamnům a nakonec moderním typům prostorových zářičů.

Infračervené zářiče
Tepelný efekt infračerveného záření je lidstvo schopno popsat fyzikálními zákony už cca 100 let. Na rozdíl od konvekčního topného systému, který potřebuje velký teplotní rozdíl vzduchu ohřátého topným tělesem a vzduchu v místnosti, využitého pro přenos tepla, ohřívá infračervený topný systém až z 80-ti procent (u novějších typů až z 95-ti procent ) přímo stěny, všechny pevné předměty v místnosti a také lidské tělo. Přitom k druhotnému ohřevu vzduchu dochází maximálně z 20%, což je klíč k velkým úsporám tepelné energie. Ohřívání vzduchu je vlastně zbytečné a nežádoucí.

Infračervené vlny jsou odrážené prosklenými plochami a absorbované stěnamy, stropem a podlahou. Výsledkem tohoto prohřátí stěn, stropu a podlahy je příjemná tpelná pohoda interiéru, přitom prostor vytápíme na nižší teplotu, než pokud ohříváme vzduch. A výsledkem je opět úspora energie. Přitom tak vzduch v místnosti necirkuluje a nevíří prach, stěny a záclony zůstávají čisté, suché, teplejší než vzduch a neumožňují srážení vlhkosti a vznik plísní.
Příjemné klima i dýchatelný vzduch
Dosáhneme tak přiměřené vyšší relativní vlhkosti vzduchu, která umožňuje lepší dýchání i alergikům a astmatikům. Přitom je lidské tělo infračervenými paprsky příznivě stimulováno, což má blahodárný vliv na chod celého organismu. Skutečně dosáhneme stavu, jako bychom se nechali na horách a uprostřed zimy prohřívat intenzivními slunečními paprsky. Takové výhody nám jakákoli forma vytápění, založená na ohřevu vzduchu, nemůže poskytnout.

Rozdíly mezi zářiči
Rozdíly v konstrukci zářičů, typu topného elementu a nosného materiálu, mají vliv na vnitřní a povrchovou teplotu zařízení. To má vliv na vlnovou délku produkovaného záření v rozmezí infračerveného spektra. Některé systémy jsou pak vhodnější k vytápění prostor s velkou akumulací, pokud dosahují alespoň běžně doporučované šířky (45 cm plná cihla) a některé jsou vhodné do prostor s menší akumulační schopností, ale dobrou izolací.
Mýty a omyly
Těžko říct, proč se lidé mylně domnívají, že bez plynového kotle, kotle na tuhá paliva, vytápění elektřinou, tekutými palivy či tepelným čerpadlem se prostě neohřejí. Pravý opak je pravdou, ovšem prosadit nové a revoluční technologie, byť jde o staronové vynálezy, je zřejmě achilovou patou vývoje. Věříme tomu, na co jsme zvyklí a i přes ohromnou vzdělanost na rozdíl od dob před sto lety si bohužel musíme přiznat, že tato vzdělanost ztrácí svůj smysl tím, že je mnohými vnímána jako povinná, nebo realizována jako vzdělanost televizní.

Zdravotní nezávadnost
Velmi častý dotaz spojený s obavami se týká zdravotní nezávadnosti infrapanelů. Je to tím, že lidé jsou dnes opatrní ke všemu, co září. Toto slovo se používá většinou v negativním významu. Nicméně Slunce skutečně září a to ve velmi širokém spektru vlnových délek elektromagnetického záření. Od ultrafialového záření (které nám neprospívá) přes viditelné záření (světlo) až po záření infračervené - tepelené záření, které nás zahřívá a neškodí nám. Infračervené záření tuto běžnou roli slunce pouze simuluje a nahrazuje nám tak v zimním období to, nač jsme v teplejších měsících běžně zvyklí.

Výkon infračerveného záření panelu ITZ v oblasti 780 - 3000 nm je 0.92 Wm-2, což je víc jak 100x méně, než udává závazná směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2006/25/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli. Tato směrnice udává maximální přípustnou hodnotu 100 Wm-2. Tyto údaje jsou potvrzené Státním zdravotním ústavem (SZÚ).
Spotřeba energie
V rodinném domě na Jenerálce v Praze byla v rozmezí prosinec 2004 až duben 2005 každý týden odečítána spotřeba energií v jednotlivých, stejně velkých bytech. Každý byt má rozlohu 140m2. Byt v prvním podlaží je vytápěn pouze zemním plynem. Byty v druhém podlaží a v podkroví jsou vytápěné pouze infratopením.

Do grafu ještě byly přidány hodnoty průměrné teploty (zelená barva) v jednotlivých týdnech. Pozor, osa hodnot teplot je na pravé straně grafu a je obrácena, tj. záporné hodnoty jsou nahoře. Je to proto, abychom mohli porovnat průběh spotřeby energií a teplot, které jsou nepřímo úměrné. Je vidět, že spotřeba energií stoupá a klesá podle toho, jak ´stoupá nebo klesá´ průměrná teplota.

Na konci sledovaného období (konec zimy) nakonec bylo dokázáno, že celkové náklady na  vytápění infratopením představují 58% nákladů na vytápění zemním plynem.
Přednosti vytápění infrazářiči
 • příjemný pocit tepla jako u kachlových kamen
 • nespaluje kyslík ani nevysušuje vzduch
 • teplota u podlahy je stejná jako u stropu
 • suché zdivo, žádná kondenzace vody na stěnách, odstraňuje plísně
 • nedochází k víření prachu


Náklady
 • nejnižší provozní náklady ve srovnání s ostatními topnými systémy (přímotop, elektrokotel, plyn, TP, tepelná čerpadla, solární panely, … )
 • pořizovací náklady jsou srovnatelné s moderním centrálním vytápěním na plyn
 • nižší náklady při sanaci starých domů bez centrálního vytápění
Uspořte na vytápění a zároveň topte zdravě…
Funkčnost
 • šetří místo, jsou to kompaktní ploché elementy (25 mm tloušťky)
 • vysoká provozní bezpečnost, poruchy jsou prakticky vyloučeny
 • jednoduchá obsluha a regulace pomocí termostatu
 • přesné měření spotřeby, stále kontrolovatelné
 • přesně spočítatelná spotřeba elektrické energie pro každý prostor nebo pro každé topné těleso