Radon a ochrana před ním

Radon a ochrana před ním

Radon je radioaktivní plyn, který má schopnost pronikat z geologického podloží a hromadit se v uzavřených prostorech budov. Jak se tomu bránit?

Proč se bát radonu a gama záření

Proč se bát radonu a gama záření

Radon (Ra) je přírodní plyn, který se uvolňuje rozpadem radioaktivních prvků v zemi. Do domu se však dostane nejen ze země, ale i z radioaktivních stavebních materiálů (resp. s nimi).

Radon a jeho izolace

Radon a jeho izolace

Kdo z nás již měl možnost vybírat stavební pozemek, jistě potvrdí, že se jedná o záležitost nelehkou a závažnou. Vždyť stavba rodinného domu zatíží finanční rozpočet na několik let dopředu, a proto je nezbytné důkladně zvážit nejen výběr projektu, materiálů, ale i pozemek, na kterém bude dům stát. Proč? Hledisek k výběru pozemku je mnoho - pojďme se zaměřít na geologické podmínky a radonové zatížení.

Radon – aby neškodil

Radon – aby neškodil

Radon je nebezpečný radioaktivní plyn pronikající na zemský povrch z horninového podloží, kde zamořuje objekty. Způsobuje mimo jiné rakovinu plic. Tento plyn, respektive jeho projevy, je možné diagnostikovat a stavebními úpravami omezit jeho koncentrace v objektech na únosné množství.
Pozornost veřejnosti je dnes spíše zaměřená na umělé zdroje záření (jaderné záření, problematiku radioaktivních odpadů atd.). Mnohem více by ji však mělo zajímat, že největší ozáření obyvatel je způsobeno přírodní radioaktivitou. Z ní na prvním místě jednoznačně vede radon v ovzduší budov.