Sdílet
 

Proč se bát radonu a gama záření

Datum vydání: 11.01.2016 | autor:

Zdrojem radioaktivního gama záření jsou především ty stavební materiály, do kterých byl přimícháván elektrárenský popílek (např. škvárové tvárnice). Gama záření tedy vychází ze stavebních materiálů a ozařuje obyvatele domu přímo. Radon se pro změnu dostává do staveb vzlínáním ze země, ve stavbách se hromadí, váže se na částice prachu, načež se dostává do našich plic, která ozařuje a tím se zvyšuje riziko rakoviny plic. Čím méně je podloží stabilní, tím vyšší je riziko uvolňování radonu a jeho hromadění v domech. A právě v ČR je tento problém značný, jelikož naše země se rozprostírá na starých horských masivech. Radonu je na našem území opravdu mnoho, proto bychom jej neměli ignorovat.

Radon Radon
Radon

Co je radon

Radon je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn, který se uvolňuje postupnou přeměnou uranu. A právě uran je přítomen v různých množstvích ve všech materiálech zemské kůry. Samotný radon se dále přeměňuje na další radioaktivní prvky (izotopy polonia, olova a bismutu), které se při vdechování zachycují v lidských dýchacích cestách a ozařují je.

Jak škodí radon v lidském těle

Není prokázáno vyvolání jiných nemocí radonem než rakoviny. Jako příklad můžeme uvést vyšší výskyt rakoviny plic u horníků pracujících v dolech s vysokou koncentrací radonu. A příčinou ozáření dýchacích cest byly právě produkty přeměny radonu. Riziko onemocnění z produktů přeměny radonu v budovách je orientačně uváděno takto: pokud by žilo v domě s koncentrací radonu 400 Bq/m3 100 lidí po celý život, jeden až dva z nich onemocní rakovinou plic. S rostoucí koncentrací radonu navíc riziko úměrně narůstá. Ovšem při krátkodobých pobytech v takových budovách je riziko zanedbatelné.
U většiny novostaveb stačí jako protiradonové opatření kvalitně provedená hydroizolace základů U většiny novostaveb stačí jako protiradonové opatření kvalitně provedená hydroizolace základů
U většiny novostaveb stačí jako protiradonové opatření kvalitně provedená hydroizolace základů

Nebezpečné koncentrace radonu

Samozřejmě ne každá koncentrace radonu je v domech nebezpečná. Je logické, že běžně se radon uvolňuje i do volné přírody, ovšem zde se nehromadí. Nebezpečný je pouze v uzavřených prostorách. Riziko radonu (resp. množství radonu unikajícího ze země) musí na pozemku, na kterém chceme stavět (či rekonstruovat), změřit odborná firma, ovšem již základní orientační informace získáme z mapy radonového indexu. Tato mapa nám řekne, jak velká je šance, že bude právě v místě naší stavby vzlínat větší množství radonu. Není to však podmíněné, jelikož radon se nemusí do konkrétního domu dostávat vůbec, byť by stál v lokalitě s nejvyšším rizikem. Zásadní jsou zlomy v horninách a také hydroizolace domu (její kvalita) a případné podsklepení. Čím starší je dům, tím je vyšší riziko jeho zamoření radonem – většinou s výjimkou právě domů podsklepených, kde je radon ze sklepních prostor odvětráván.

Radon se do budov dostává nejčastěji díky mírnému podtlaku, který vzniká ve vytápěných domech u podlah sklepa a přízemí. Je tak nasáván z podloží různými prasklinami a netěsnostmi. Méně významné je pak unikání radonu ze stavebních materiálů a podzemních vod.

V zásadě platí, že u stávajících budov neexistuje povinnost měření hodnot radonu v místnostech, jde však o důležitou informaci, která pomůže s rozhodováním o koupi domu či bytu. Pokud se starší nemovitost, kterou plánujeme koupit, nalézá v lokalitě se středním a nebo vysokým radonovým indexem.

Koncentrace radonu se měří v Becquerelech na metr krychlový – Bq/m3, gama záření v rodinných domech se měří v mikrosievertech za hodinu.

V rodinných domech by neměly být překročeny následující hodnoty koncentrace radonu: 200 Bq/m3 pro novostavby, 400 Bq/m3 pro stávající stavby, v žádném případě nesmí být překročena hodnota 1000 Bq/m3.

V rodinných domech by neměly být překročeny následující hodnoty gama záření: 0,5 mikroSv/h pro novostavby, 1,0 mikroSv/h pro stávající stavby, v žádném případě nesmí být překročena hodnota 10 mikroSv/h.

Ovšem povinnost měřit radon platí pouze pro novostavby. Pokud je ale ve stávajícím domě překročena hodnota 1000 Bq/m3, je nezbytné provést protiradonové opatření. Můžete však v tomto případě žádat o „státní příspěvek na protiradonové ozdravné opatření.“
Hydroizolace základů se provádí asfaltovými pásy nebo PVC fólií Hydroizolace základů se provádí asfaltovými pásy nebo PVC fólií
Hydroizolace základů se provádí asfaltovými pásy nebo PVC fólií

Průměrné hodnoty koncentrace radonu v ČR

V České republice je průměrná hodnota ekvivalentní objemové aktivity radonu v budovách okolo 120 Bq/m3, čímž se řadíme k zemím s nejvyšší koncentrací radonu v budovách na světě. Přitom 2 až 3% budov mají koncentraci radonu vyšší jak 400 Bq/m3. Ve venkovní atmosféře je koncentrace radonu přibližně 10 Bq/m3, ovšem koncentrace radonu v půdním vzduchu je v hloubce 1 m pod zemí 20 000 až 2 000 000 Bq/m3.

Koncentrace radonu v domech se přitom může významně měnit. Je značně ovlivněna větráním i změnami v množství radonu pronikajícího z podloží. Podtlak u přízemních podlah budov je navíc silně ovlivněn rozdílem venkovní a vnitřní teploty. Čili koncentrace radonu jsou vyšší v noci a za chladnějších dní (nejvíce v topném období). Krátkodobé měření radonu proto nemá valný význam, je třeba sledovat koncentraci radonu dlouhodobě. Krátkodobá měření se provádí v topném období a za omezeného větrání.

Radioaktivní stavební materiály

Co se týká radioaktivních stavebních materiálů, dnes by již vůbec neměly být prodávány, dříve se z nich však běžně stavělo. Nejčastějším zdrojem radioaktivity přitom byla škvára z některých tepelných elektráren, ze které byly vyráběné levné škvárové tvárnice a škvárobetonové panely. Z těchto materiálů se neuvolňuje velké množství radonu, ale přímo gama záření. Pokud nechcete investovat do měření tohoto záření, stačí se orientovat podle doby výstavby budovy a použitých materiálů. Jakmile byl dům stavěn v 50. až 80. letech a stavební materiály obsahují škváru, máme problém.

Stavíme nový dům, jak postupovat?

Nejprve si necháme zjistit radonový index pozemku, což lze pouze přímým měřením. Měření provádějí specializované firmy s povolením od SÚJB. Teprve na základě skutečného radonového rizika stavebního pozemku jsou prováděna přiměřená protiradonová opatření (dle ČSN 73 0601). Před kolaudací je účinnost provedených preventivních opatření kontrolována měřením koncentrace radonu v dokončené stavbě. Doporučuje se též stanovení přírodních radionuklidů ve vodě, pokud plánujeme vlastní studnu. 
Zdroj: www.sujb.cz, www.geology.cz, www.abecedazahrady.cz, www.suro.cz, www.radonovyprogram.cz, www.shutterstock.com
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel

  Další články

 • Co nového v Jihočeském krajiCo nového v Jihočeském kraji

  V této rubrice se dozvíte informace týkající se rozvoje jihočeského regionu. Záměry kraje i představitelů měst a obcí v souvislosti s plánovanou výstavbou bytů či rodinných domů, informace o získávání nejrůznějších …

 • Co nového v Jihočeském krajiCo nového v Jihočeském kraji

  V této rubrice se dozvíte informace týkající se rozvoje jihočeského regionu. Záměry kraje i představitelů měst a obcí v souvislosti s plánovanou výstavbou bytů či rodinných domů, informace o získávání nejrůznějších…

 • Co nového v Jihočeském krajiCo nového v Jihočeském kraji

  V této rubrice se dozvíte informace o rozvoji jihočeského regionu. Záměry kraje i představitelů měst a obcí v souvislosti s plánovanou výstavbou bytů či rodinných domů, informace o získávání nejrůznějších státních dotací…

Diskuze na téma "Proč se bát radonu a gama záření"

Buďte první a napište komentář k  "Proč se bát radonu a gama záření"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE