Sdílet
 

Radon – aby neškodil

Datum vydání: 26.10.2006 | autor:
Radon je nebezpečný radioaktivní plyn pronikající na zemský povrch z horninového podloží, kde zamořuje objekty. Způsobuje mimo jiné rakovinu plic. Tento plyn, respektive jeho projevy, je možné diagnostikovat a stavebními úpravami omezit jeho koncentrace v objektech na únosné množství.
Pozornost veřejnosti je dnes spíše zaměřená na umělé zdroje záření (jaderné záření, problematiku radioaktivních odpadů atd.). Mnohem více by ji však mělo zajímat, že největší ozáření obyvatel je způsobeno přírodní radioaktivitou. Z ní na prvním místě jednoznačně vede radon v ovzduší budov.
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Radon a jeho produkty v ovzduší bytů, pracovišť a školských zařízení mají na svědomí více než 70%  veškeré dávky ozáření obyvatelstva. Česká republika s průměrnou koncentrací objemové aktivity radonu 140 Bq/m3 přitom patří k zemím s nejvyšší průměrnou koncentrací radonu na světě. Výskyt radonu v budovách je ale nerovnoměrný.

Příčinami neobvykle vysokých hodnot jsou vysoká koncentrace radonu v zemi v důsledku vyššího výskytu uranu a radia, ale i špatná plynotěsná izolace budov od země a konečně stále menší větrání budov vyvolané energetickými úsporami. Jak již bylo uvedeno, ozáření od radonu (přesněji od jeho radioaktivních produktů) může způsobit rakovinu plic. Toto nadměrné ozáření obyvatelstva lze považovat za zbytečné, způsobené často neznalostí skutečnosti. Navíc občané radonovému riziku (na rozdíl od obav z jaderné energetiky) prakticky nevěnují pozornost a často ani nejsou ochotni provést jednoduchá preventivní protiradonová opatření u nových budov.

Důležitým podkladem pro rozhodnutí o umístění stavby a případných protiradonových opatření je výsledek radonového průzkumu pozemku. Zjištěnému radonovému riziku je nutné také přizpůsobit nejen projekt, ale i provedení stavby. Navíc je třeba rovněž upozornit i na nebezpečí, které hrozí při použití starých neproměřených stavebních surovin a materiálů jako jsou například některé druhy škváry, starší materiály vyrobené z popílků a podobně. Pokud máte v úmyslu některé tyto materiály využít, doporučujeme je prověřit z hlediska obsahu přírodních radionuklidů.
U stavby, která byla provedena na nízkém radonovém riziku a nebyl použit podezřelý stavební materiál a není přitom dodávána voda s vyšším obsahen radionuklidů, v takovém případě již není při kolaudaci nutné provádět další měření. V opačném případě – při zjištění stavby na podloží se středním nebo vysokým radonovým rizikem se doporučuje provést ověření koncentrace radonu v objektu a přesvědčit se, zda byla protiradonová opatření úspěšná a jestli nepřekročila vyhláškou doporučenou směrnou hodnotu 100 Bq/m3.

Měřením radonu jsou u nás pověřeny podle Atomového zákona (zákon č. 18/1997 Sb.) pouze firmy, které k tomu mají platné povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Jejich aktuální seznam najdete na internetové stránce www.sujb.cz.

Je ovšem otázkou, zda snížení ozáření může být vynucováno – pokud ano, tak v jakých případech - nebo zda má být ponecháno na svobodném rozhodnutí majitelů budov. Varianta, kdy je měření vynucováno, je alternativa neslučitelná pro země s liberálním právním řádem, a proto byla odmítnuta i u nás. Výjimku tvoří jen případy, kdy se jedná o budovy ve veřejném zájmu.

Pomoc občanům, v jejichž budovách byly zjištěny hodnoty přesahující daný limit, při realizaci ozdravných opatření, je možné například formou státních příspěvků vyčlenit každoročně částku na protiradonová opatření, která může být poskytována prostřednictvím okresních úřadů.

Ať se již rozhodnete jakkoli, mějte na paměti, že se jedná jen a jen o vás a vaše zdraví. Proto by nebylo vhodné tuto situaci podceňovat.
NRT NOVAIZOL spol. s r.o.

NRT NOVAIZOL spol. s r.o.

Tábor, Ke Chlumu 273, 390 03
Tel: 381 235 234
E-mail: novaizol@telecom.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

NRT NOVAIZOL spol. s r.o.

Tábor, Ke Chlumu 273, 390 03
Tel: 381 235 234
Tel: 381 231 172
Mobil: 602 432 009
E-mail: novaizol@telecom.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:

  Další články

 • Proč vlhne zdivo našich domůProč vlhne zdivo našich domů

  Zvýšenou vlhkost ve zdivu musíme řešit co nejdříve, stav stavebních konstrukcí se vlivem vlhkosti neustále zhoršuje. Čím rychlejší je zásah, tím nižší jsou investice. Proč zdivo vlhne a jak rychle a šetrně zakročit?

 • Dřevostavby jedině s certifikovanými materiályDřevostavby jedině s certifikovanými materiály

  Dřevostavby mohou nabídnout ekologické, kvalitní a zdravé bydlení. Klíčem k úspěchu jsou však kvalitní, certifikované materiály.

 • Tajemství perlituTajemství perlitu

  Co je perlit a k čemu se používá? Proč je tento materiál ideální nejen pro stavebnictví?

Diskuze na téma "Radon – aby neškodil"

Buďte první a napište komentář k  "Radon – aby neškodil"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE