Proč se bát radonu a gama záření

Proč se bát radonu a gama záření

Radon (Ra) je přírodní plyn, který se uvolňuje rozpadem radioaktivních prvků v zemi. Do domu se však dostane nejen ze země, ale i z radioaktivních stavebních materiálů (resp. s nimi).

Protiradonová prevence novostaveb

Protiradonová prevence novostaveb

Protiradonová prevence zabraňuje pronikání radonu z podloží do staveb. Radon je stálou součástí přírodního prostředí, nelze jej regulovat ani odstranit. Proto nám nezbývá, než se před ním chránit. Jeho dlouhodobé působení ve větší koncentraci podporuje růst rakovinných buněk.

Zbavte se radonu pomocí rekuperace!

Zbavte se radonu pomocí rekuperace!

Na to, aby radon pronikl do objektu, postačí několik prasklin v základové desce či stěně sklepních prostor podsklepeného domu. U starších objektů je problém ještě jednoznačnější, ty totiž často nemají radonovou izolaci žádnou. Přitom je radon plyn vzácný, však radioaktivní.

Radon a jeho izolace

Radon a jeho izolace

Kdo z nás již měl možnost vybírat stavební pozemek, jistě potvrdí, že se jedná o záležitost nelehkou a závažnou. Vždyť stavba rodinného domu zatíží finanční rozpočet na několik let dopředu, a proto je nezbytné důkladně zvážit nejen výběr projektu, materiálů, ale i pozemek, na kterém bude dům stát. Proč? Hledisek k výběru pozemku je mnoho - pojďme se zaměřít na geologické podmínky a radonové zatížení.

Radon – aby neškodil

Radon – aby neškodil

Radon je nebezpečný radioaktivní plyn pronikající na zemský povrch z horninového podloží, kde zamořuje objekty. Způsobuje mimo jiné rakovinu plic. Tento plyn, respektive jeho projevy, je možné diagnostikovat a stavebními úpravami omezit jeho koncentrace v objektech na únosné množství.
Pozornost veřejnosti je dnes spíše zaměřená na umělé zdroje záření (jaderné záření, problematiku radioaktivních odpadů atd.). Mnohem více by ji však mělo zajímat, že největší ozáření obyvatel je způsobeno přírodní radioaktivitou. Z ní na prvním místě jednoznačně vede radon v ovzduší budov.