VPGEO, s.r.o.

Měření a vyhodnocení radonu -v půdě před stavbou ( součást stavebního povolení, územního řízení ), v pobytových místnostech před rekonstrukcí, v novostavbách, k zjištění stavu OAR, HG a IG posudky, statické zatěžovací zkoušky.

Květná 1030/13, Žďár nad Sázavou, 59101

Josef Punda

Specialista - měření radonu.

sídl. Vajgar 706/3, Jindřichův Hradec, 37701

Ing. Pavel Petrů

Měření radonu na pozemcích a objektech, stanovení radonového indexu pozemku. Radon.

Obvodní 176/9, Hradec Králové, 50332

Ing. Pavel Kolář - Ekofyzika

Měření radonu na pozemcích a ve stavbách, geofyzikální průzkum, vyhledávání geopatogenních zón, letecké snímkování.

Na Nábřeží 679/18, České Budějovice, 37001

Ing. Pavel Jarolím

Profesionální služby v oblasti radonového měření na území Jihočeského kraje, zejména Českých Budějovic, ale i celé ČR. Díky dvacetileté praxi Vám zajistíme kvalitní radonový průzkum na pozemcích i měření radonu v rodinných domech a dalších objektech.

Žižkova 309/12, České Budějovice, 37001

Ing. Patrik Holeček

Měření a hodnocení hluku, Hlukové studie. Měření a hodnocení umělého a denního osvětlení. Projekty a povolování staveb, inženýring. Provozní řády, hygiena, PO a BOZP.

Vojnovičova 389/8, Ústí nad Labem, 40001

GEOTOP ROSA s.r.o.

Geodetické práce, termovize, radon.

Libušino údolí 215/122, Brno, 62300

Jiří Hrubý, Ph.D. - AGS

Měření radonu na stavebních parcelách a v objektech

Havlíčkova 158, Rájec-Jestřebí, 67902

DUNA INVEST, spol. s r.o.

měření radonu

Čs. legií 876/18, Děčín, 40502

RNDr.Richard Hons

Stanovení radonového indexu na stavebním pozemku a v obytných domech před kolaudací.

K Sekance 368, Hradištko, 25209