Oplocení lze zhotovit z různých materiálů. Oblíbenou přírodní klasiku však představuje dřevo. Jak může vypadat tradiční i modernější dřevěný plot?

Nejčastějším a zároveň nejúspornějším řešením dřevěného oplocení jsou dřevěné plaňky či jinak též plotové výplně. Ovšem podob jejich zpracování je nekonečně mnoho včetně možností povrchové úpravy, barevnosti apod. Právě plotová výplň je pohledově nejdůležitější a většinou i nejvýraznější části oplocení. Vedle toho je však plot tvořen též plotovými sloupky, které drží plotovou výplň a také plotovými rýglemi, čili vodorovnými prvky, na které jsou plaňky montovány, a díky kterým drží plotová výplň pohromadě. Ty mohou být dřevěné, ale i kovové, dřevoplastové a plastové. Nakonec i plaňky mohou být též z jiných materiálů než ze dřeva (plast, dřevoplast, …).

Plotové sloupky mohou být tvořené kuláči nebo hranoly, ovšem i kovovými trubkami, mohou být vyzděné z cihel, betonových tvárnic, kamene, může jít o betonové sloupky. Sloupky bývají shora zakončené stříškou či ozdobnou hlavicí.
Další kapitola >