Jak postupovat při zateplování starších budov

Konstrukce starších domů už nesplňují současné požadavky na tepelné izolace. Jejich dodatečné zateplení je tedy více než opodstatněné. Konkrétní postup a použité systémy je nicméně třeba důkladně zvážit, ideálně ve spolupráci se zkušeným odborníkem.

Například v případě, kdy majitel staršího objektu provede stavební úpravy, které zvýší vlhkost v interiéru (např. výměna oken či jejich osazení dobrým těsněním) a opomene instalaci správné telené izolace, často dochází ke vzniku plísní.

Obraťte se na projektanta se zkušenostmi s rekonstrukcemi

Nejefektivnější je plánovat stavební úpravy jako výměnu oken a zateplení pláště v návaznosti. Protože jde o poměrně rozsáhlé a tím pádem i nákladné stavební úpravy, je na místě obrátit se na stavebního projektanta se zkušenostmi v oblasti rekonstrukcí straších staveb. 
Ten by měl dobře vyhodnotit stavebně technický stav domu a potřebu konkrétních zásahů. Aby mohl důkladně posoudit konkrétní situaci vašeho objektu, bude potřebovat údaje o vlhkosti objektu, konstrukci obvodových stěn, stropů, podlah a oken. Samozřejmostí je jeho fyzická návštěva. 
Plánujete-li zároveň nové ústřední topení, měl by projektant spolupracovat také s dalším specialistou, který bude toto topení navrhovat. Ten potřebuje znát parametry konstrukcí po provedení zateplení a na to dimenzovat otopnou soustavu. 

Jaký typ zateplovacího systému je vhodný?

V případě dodatečného zateplení nemusí být u starého zdiva vždy vhodné použití vnějšího kontaktního zateplovacího systému. Rozhodujícím činitelem je zde vlhkost zdiva. Lepené systémy nejsou doporučovány u zdiva s vlhkostí vyšší než 7,5%, optimum je do 5%. Pokud zdivo disponuje dobrými hydroizolacemi a je suché, není důvod k obavám. 
Máte-li však pochyby, nechte si změřit vlhkost a salinitu - slanost (může provést i technik dodavatele zateplovacího systému v rámci technické pomoci a nabídky). Je-li vlhkost zdiva vysoká, odborník vám může navrhnout způsob jejího snížení. Jde o poměrně složitý proces a vždy by to měl provádět jedině specialista v oboru. 
Ke staršímu zdivu je z hlediska difúze mnohem šetrnější minerální izolant. Jednoznačnou výhodou kamenné vlny je navíc její nehořlavost. Na druhou stranu jsou vaty oproti polystyrénům nasákavější. Pokud se jejich vlhkost zvýší, dojde k dočasnému snížení jejich tepelně izolačních vlastností. Za sucha jsou ale tepelné vodivosti obou materiálů prakticky stejné.