Sdílet
 

Jak pracovat se sádrovými omítkami KNAUF

Datum vydání: 15.03.2013 | autor:

Obliba sádrových omítek stále stoupá a prodeje sádrových produktů neustále rostou. To s sebou ovšem přináší i vyšší nároky na technologickou kázeň, ať už v podobě přípravy podkladu, zohlednění vlivu počasí při zpracování sádrové omítky, nebo technologických odlišností a drobných rozdílů při zpracovávání těchto typů omítek.

 

Přichycení rohového profilu Přichycení rohového profilu
Přichycení rohového profilu
Kontrola rovinnosti ostění Kontrola rovinnosti ostění
Kontrola rovinnosti ostění

Přípravné práce

 • Prověřte účel následného využití prostorů se sádrovou omítkou (pokoje, koupelny – pro jednotlivé využití je nutná rozdílná úprava povrchu).
 • Vždy zkontrolujte vlhkost, savost, rovinnost a stav podkladu
 • Veškeré kovové části, které přijdou do styku se sádrovou omítkou, opatřete antikorozním nátěrem.
 • Podle stavu a vlastností podkladu zvolte vhodnou penetraci, zamezíte tím rychlému odsátí vody a nerovnoměrnému schnutí omítky. Vždy zkontrolujte savost podkladu a penetraci podle toho nařeďte, v souladu s návodem a technickým listem produktu, a důkladně rozmíchejte. Nikdy nepoužívejte nesystémové nátěry nebo penetrace v ředění, které není vhodné pro daný podklad. Nátěr provádějte 24 hodin předem, zajistěte jeho rovnoměrné rozprostření na podklad nástřikem nebo válečkem. Při aplikaci válečkem je nutné dbát na to, aby na podkladu ulpívala rovnoměrná vrstva nátěru. Penetrační nátěr v nádobě během aplikace vždy míchejte.
 • S předstihem osaďte rohové profily (obr. 1), okenní profily a upevněte prvky elektroinstalace (vždy nejlépe pomocí KNAUF Bau- und Elektrikergips). Dbejte na to, aby tyto prvky byly osazeny do pravých úhlů (obr. 2) a s povrchem finální roviny aplikované omítky. Elektroinstalační krabice zakryjte ochranným plastovým terčíkem a na lištu okenního profilu nalepte fólii pro zakrytí okna. Zamezíte tím nerovnostem a poškození rámu okna.
 • Označte si místa, která budete muset armovat (např. přechody materiálů, překlady a místa, kde bude nutné aplikovat větší tloušťku omítky). Standardně používejte tkaninu typu R 85 s okem 10 x 10 mm. Hustější rastr ok tkaniny může působit jako separační vrstva. Vždy počítejte s přesahem a krytím napojovaných armovacích pásů. Přesah je doporučeno provádět v šířce 20 cm na každou stranu od začátku armovaného místa. To samé platí o krytí průběžně napojovaných pásů tkaniny.
Stříkání omítky Stříkání omítky
Stříkání omítky
 • Pro prostor, který má být omítnut a kde není možné použít pouze armovací tkaninu (např. vedení rozvodů, dřevěný trámový nosník, nesoudržný a nezpevněný podklad), použijte síť pro výztuž omítek – nosič omítky. Je nutné ho s předstihem pevně přikotvit do podkladu a veškeré dřevěné konstrukční prvky opatřit separační vrstvou (např. voskovým papírem). Provedení sádrové omítky na dřevěné podklady může způsobit jejich zkroucení a následné popraskání omítky.
 • Před omítáním zkontrolujte, zda je podklad všude opatřen penetrací, teplota podkladu a prostoru je nad +5 oC a zda jste schopni tuto teplotu udržet následujících 24 hodin po aplikaci omítky. Prostor uzavřete tak, aby nedocházelo k cirkulaci vzduchu (zavřená okna a dveře, případně zakryté vstupní dveřní otvory). Sádrová omítka tak nebude povrchově osychat a nerovnoměrně tuhnout.
Stažení omítky Stažení omítky
Stažení omítky
Uhlazení rohů Uhlazení rohů
Uhlazení rohů

Omítání stropu a stěn

 • Při omítání je vhodné začít nejprve stropem, aby nedocházelo k nalepování sádry na hotové stěny.  Omítku tedy aplikujte v tenké vrstvě cca 5 mm nejprve na místa stropu, která budete armovat (např. spoje panelů, vyfrézované drážky). Do takto natažené omítky ihned vložte – vmáčkněte připravenou armovací tkaninu. Armovací tkanina nesmí být položena na suchý podklad – výrazně by se snížila přídržnost aplikované vrstvy. Povrch srovnejte tak, aby celá tkanina byla vtlačena do omítky, nebyly na ní volné záhyby, vlny a místa s přehyby. Vložená tkanina musí být v celé ploše rovná a zlehka napnutá. Celý prostor stropu ihned omítněte. Sádrovou omítku aplikujte vždy čerstvou do čerstvé. Dbejte na to, aby celková tloušťka omítky na stropě byla max. 15 mm (lokálně je možné mít větší tloušťky pouze v místech přechodů panelů, vypadlých kaveren v betonu apod.). Armování neprovádějte průběžně v místě styku stěny a stropu.
 • Pokračujte v omítání stěn (obr. 3) stejným způsobem, tzn. proarmujte dříve označená místa (přechody materiálů, překlady, vyfrézované a nerovné plochy) a ihned aplikujte sádrovou omítku, nejlépe od stropu dolů. Do styčné plochy mezi stropem a stěnou nevkládejte žádný profil ani armovací tkaninu. V případě potřeby vyztužení (např. dopěněná příčka nebo vyzdívka) vložte tkaninu v potřebné šířce a ukončete ji kolmo ve spoji strop a stěna. Před rozfilcováním sádrové omítky tento spoj vždy proškrábněte lžící v celé tloušťce aplikované omítky. Vytvoříte tak pracovní spáru aplikované sádrové omítky ve spoji strop a stěna. Zamezíte tím vzniku trhlin v prostoru spoje stěny a stropu.
 • Dále postupujte ve zpracování omítky, i v tomto prostoru omítku rozpěňte, rozfilcujte a vyhlaďte, dle postupu viz níže (obr. 4, 5).
Doporučený postup pro zpracování sádrové omítky MP 75, MP 75 L a Rotband:

naneseníaplikace omítky – strojní nastříkání nebo ruční nanesení
1. lať – h-laťstažení latí a srovnání do roviny, kontrola povrchu křížem
lať – trapézstržení trapézem – seškrábnutí, výrazné vyrovnání povrchu omítky
uhlazení motýlemdokonalé vyrovnání, nevytvoří se prohlubně s měkkým šlemem
filcovánírozšlemování povrchu středním filcem (oranžová houba)
1. hlazenína hladítku-motýlu dochází k ulpívání šlemu pro dokonalé vyhlazení povrchu
voda – 2. hlazeníjemné rozprášení vody na povrch omítky oživí šlem a pomůže uzavřít povrch


Orientační časová osa pro zpracování sádrové omítky MP 75, MP 75 L a Rotband:

Omítka KNAUF
KNAUF MP 75L
nanesení0 min0 min
1. lať – h-lať0–10 min0–10 min
2. lať – trapéz20–40 min60–100 min
uhlazení motýlem50–60 min120–160 min
filcování70–80 min160–170 min
1. hlazení90–100 min175–180 min
voda – 2. hlazenínení potřebné200–260 min

Časová osa je pouze orientační – může se lišit vlivem počasí, teplot, proudění vzduchu nebo stáří použitých materiálů.

 • V místech, která budete obkládat, ukončete omítání u postupu stržení trapézem (3. pracovní krok), omítku nevyhlazujte ani nefilcujte. V těchto prostorách je vhodné pro zajištění dokonalé rovinnosti a pravoúhlosti použít a předem osadit vodicí omítníky.
 • V případě, že se v průběhu omítání tvoří na povrchu omítky drobné vzduchové bubliny, je vhodné toto místo strhnout a srovnat kolmým tahem hladítka nebo trapézou. Po lehkém zatuhnutí omítky toto místo rozfilcujte a znovu uhlaďte. Vznik vzduchových bublinek může být způsoben brzkou snahou o uhlazení omítky nebo zvýšenou cirkulací vzduchu a oschnutí povrchu.

Důležité rady na závěr

 • Po provedení omítek zajistěte dokonalé větrání omítnutého prostoru, vždy tak, aby nedošlo  k případnému promrznutí hotových omítek (min. 24 hodin). Na povrchu může docházet ke kondenzaci vodních par. Vždy zajistěte dokonalé vyschnutí aplikovaných omítek před jejich následnou povrchovou úpravou.
 • Vysychání omítek je přímo úměrné způsobu, četnosti a intenzitě větrání daného prostoru. Obecně platí, že sádrové omítky aplikované v doporučených minimálních tloušťkách za standardních podmínek  vyschnou za 14 dní a je možné je opatřit finálním nátěrem KNAUF Fine. Místa, která budou obkládána, je nutné vždy proměřit vlhkoměrem a zajistit zbytkovou hmotnostní vlhkost pod 1%. Je to důležité s ohledem na to, že budou opatřeny hloubkovou penetrací KNAUF, hydroizolačním nátěrem a rohovou bandáží KNAUF Flächendicht a obkládány lepidlem KNAUF Flexkleber. Tím dojde k jejich dokonalému uzavření.
 • Veškeré opravné omítání a stěrkování a případné dvouvrstvé omítání provádějte vždy po dokonalém vyschnutí aplikovaných podkladních omítek. Ty vždy opatřete vhodnou penetrací zajišťující snížení savosti a zvýšení adheze k podkladní vyhlazené omítce.
 • Sádrové omítky je nutné provádět v souladu s ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění  vnějších a vnitřních omítek – Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky a ČSN 73 3714 Navrhování, příprava a provádění vnitřních sádrových omítkových systémů. Doporučujeme také postupovat podle informací vydaných Svazem výrobců SOMS.
Zdroj: Vladimír Váňa
KNAUF Praha, spol. s r.o.

KNAUF Praha, spol. s r.o.

Praha, Kbely, Mladoboleslavská 949, 19700
Tel: 272 110 111
Web: http://www.knauf.cz
E-mail: info@knauf.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

KNAUF Praha, spol. s r.o.

Praha, Kbely, Mladoboleslavská 949, 19700
Tel: 272 110 111
Tel: 272 110 118
Tel: 844 600 600
Web: http://www.knauf.cz
E-mail: info@knauf.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasovali: 2 uživatelé
Diskuze na téma "Jak pracovat se sádrovými omítkami KNAUF "

Buďte první a napište komentář k  "Jak pracovat se sádrovými omítkami KNAUF "

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE