Jak probíhá montáž oken

Špatně provedená montáž oken s sebou nese řadu rizik. Zadržování vlhkosti v objektu a vznik plísní, vznik tepelných mostů a unikání tepla, sníženou životnost dřevěných oken. Všem těmto problémům ale předejdete, dohlédnete-li na to, aby byla vaše nová okna namontována kvalitně. 

Příprava před montáží

Začněte tím, že se na montáž správně připravíte. Aby mohli odborníci, kteří vám okna přijedou namontovat, dodržet domluvené termíny, musíte jim doma „prošlápnout cestičku“. A to doslova –k plynulému provedení všech prací je totiž potřeba maximálně zpřístupnit byt nebo dům. Podlahy, kudy budou montéři chodit, pak zakryjte kartonem, předejdete tak jejich případnému poškození. Stejně tak veškeré vybavení interiéru důkladně zakryjte plastovou fólií, která ochrání nábytek před prachem. Fólii nezapomeňte pořádně zatížit, aby ji průvan po případné demontáži starých oken neodfoukl. U montážního otvoru potřebují montéři k bezpečné manipulaci s novými prvky prostor široký asi 1,5 metru.

Základní postup montáže

Montéři nejprve roznesou nová okna co nejblíže starým prvkům. Poté stará křídla a rámy demontují a odnesou. Následuje příprava stavebních otvorů – ty je potřeba upravit k přesnému osazení nových prvků, začistit, případně i napenetrovat pro lepší přilnavost. Rámy nových oken montéři usadí a důkladně vyváží. Jakmile zajistí jejich přesné uchycení ve všech rovinách, upevní je šrouby nebo kotvami a obvod zapění PUR pěnou. Po nasazení nových křídel provedou důkladné seřízení celého prvku (těsnících gum, dorazů a zejména hladkého chodu kování) a namontují příslušenství (žaluzie, sítě proti hmyzu, dětské pojistky). Po provedení hrubého úklidu vás seznámí s ovládáním a údržbou nových oken. 

Zednické zapravení a montáž parapetů

Pokud jste si od téže firmy objednali i zednické zapravení a montáž vnitřních parapetů, následují tyto činnosti nejčastěji po seřízení nových prvků. Nemusí to být ale podmínkou, protože vše je především potřeba přizpůsobit podmínkám vašeho bytu či domu. Klasické zednické zapravení lze provést ihned po zatuhnutí PUR pěny, až pak se samozřejmě osazují vnitřní parapety na montážní lepidlo nebo PUR pěnu. Vzniklé spáry je ještě třeba zahladit akrylovým tmelem. Je-li součástí díla také montáž venkovních parapetů, nejprve se stejně jako u vnitřních parapetů podbetonuje parapetní rovina. Oba typy parapetů montéři upraví na požadovaný rozměr a případně nasadí boční kryty. Pak už jen zbývá zbavit se odpadu, což většinou udělá odborná firma za vás, a dílo je hotovo! Pozor však, postupů montáže je více a ten výše uvedený je spíše klasickým postupem, který se u nás provádí. Další a mnohem sofistikovanější možností je použití speciálních těsnících pásek namísto PUR pěny, obkladových lišt a tmelu.

Poslední rada na závěr: Dohlédněte na to, abyste na celou montáž (včetně případných zednických prací a montáže parapetů) dostali od řemeslníků předávací protokol, který obsahuje soupis jednotlivých provedených prací.
MK - okna, spol. s r.o. Poslat poptávku